Välkommen på öppet hus

Efter succén i mellandagarna öppnar vi nu upp algfarmen för besökare på nytt! Kom förbi för en guidad tur i odlingarna och en chans att lära dig mer om oss och våra alger. Självklart har vi även gårdsbutik med alla dina favoriter. Vi håller öppet från 10:00 till 16:00 lördag den 25:e mars. Du hittar oss på Herrestadsvägen 24A, Hammenhög, i hjärtat av Österlen. Välkommen!

Öppet hus på algfarmen

I mellandagarna öppnar vi algfarmen för besökare för första gången. Kom och titta på våra odlingar och lär dig mer om alger. Självklart har vi också gårdsbutik med alla dina favoriter. Vi håller öppet från 10:00 till 16:00 den 28-29 december. Du hittar oss på Herrestadsvägen 24A, Hammenhög, i hjärtat av Österlen. Anläggningen är världsunik så det här är ett tillfälle du inte vill missa. Välkommen!

Kallelse till extrastämma

SIMRIS ALG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Tid: 2016-09-21 klockan 15:00
Plats: Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 september 2016, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 15 september 2016.

Förvaltarregistrerade aktier:
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 september 2016, då sådan införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

Anmälan:
Vänligen meddela senast den 15 september 2016 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Agenda:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamot
9. Stämman avslutas

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Laurin väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter.
Det noteras att det totala styrelsearvodet förväntas öka med 60 000 kr per år, då styrelsen föreslås utökas med en ordinarie ledamot, i enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman den 16 mars 2016 (dvs. att styrelsearvode utgår med 60 000 kr per år till ordinarie styrelseledamot och 120 000 kr per år till styrelsens ordförande, dock att inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i Bolaget).

Punkt 8
Valberedningen föreslår att Christian Ehrhardt väljs till styrelseledamot i bolaget.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Fullmaktsformulär finns från och med idag tillgängligt i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Antalet aktier i bolaget uppgår till 250 000 A-aktier och 9 250 000 B-aktier, och antalet röster uppgår till 9 750 000.
Bolagets aktiekapital uppgår till 825 315,66 kr.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

 

Fullmaktsformulär för nedladdning

Vi finns på Instagram

Du har väl inte missat att Simris har ett instagramkonto? Här hittar du algrecept, inspiration, erbjudanden och mängder med ögongodis! Tagga dina bilder med #simris och dela med dig av dina recept! Simris instagramkonto hittar du här: @simrisalg

Simris Alg i DI Weekend

Dagens Industris helgmagasin DI Weekend publicerar i dag en stor intervju med Fredrika Gullfot. Läs om hur vi odlar alger, om Fredrikas bakgrund och framtiden för Simris. Har du inte Dagens Industri hittar du även artikeln online! Missa inte filmen. Länk: Blommande tillväxt i algfabriken

Simris i Bra Koll

Flyger du med Bra Inrikesflyg i sommar? I Bras inflightmagasin Bra Koll hittar du en stor artikel om svensk algodling och Simris Alg. Omslaget pryds av vår egen Fredrika Gullfot! Magasinet finns på Bras inrikesflyg till och med den 31:a augusti, men kan även läsas online här.

Sommaröppet i gårdsbutiken

Har du vägarna förbi Österlen i Sommar? Passa då på att svänga förbi vår algfarm i Hammenhög! Fyll på ditt lager av algprodukter och lär dig allt om produkterna och algodling. Öppettider är kontorstid vardagar under juli och augusti. Knacka bara på dörren så hjälper vi dig! Adressen är Herrestadsvägen 24A, Hammenhög. Vi ses!

Simris Alg på LloydsApotek

Pressmeddelande 2016-05-24

Simris Alg inleder ett samarbete med LloydsApotek, som från och med nu kommer sälja det skånska pionjärföretagets kosttillskott och superfoods från odlade alger. Först ut är fyra produkter ur serien 
Simris® Select: Boosting Astaxanthin, Finest Chlorella, Sundried Spirulina och Chlorella Crispies.

“Det här är ett jätteroligt samarbete för oss. Apoteken håller en mycket hög ambitionsnivå vad gäller service och kvalitet, som passar våra lite mer exklusiva algprodukter,” säger Fredrika Gullfot, VD för Simris Alg. “Vi gillar också att LloydsApotek ingår i en internationell koncern, där det på sikt kan finnas synergieffekter.”

Samarbetet med LloydsApotek är Simris Algs första officiella samarbete med en större butikskedja. LloydsApotek har 79 apotek runt om i landet och ingår i Celesio Group, ett ledande internationellt tjänsteföretag inom läkemedel, apotek och hälsa, med verksamhet i 14 länder.

Simris® Select är en nyskapande serie livsmedel och kosttillskott med odlade alger från utvalda algodlare i Europa. I serien ingår både klassiska superfoods som chlorella, och nyheter i form av soltorkad spirulina, chlorella crispies, vegovänligt astaxantin och teer med naturligt betakaroten från alger. Produkterna har utvecklats av Simris Alg i direkt samarbete med respektive odlare. Genom sin expertkunskap inom algodling kan Simris Alg garantera högsta kvalitet på produkterna, som tillsammans med sina attraktiva förpackningar passar dagens hälso- och trendmedvetna konsumenter. Följande produkter ingår från och med nu i LloydsApoteks sortiment:

Boosting Astaxanthin: 100% naturligt astaxathin i helvegetabiliska kapslar, odlat i Sverige

Finest Chlorella: klassiskt chlorellapulver av högsta kvalitet, växthusodlat i Tyskland

Sundried Spirulina: soltorkad spirulinacrunch, odlad på traditionellt vis av franska kooperationen för spirulinaodlare

Chlorella Crispies: krispiga rispuffar, täckta med finaste chlorella från soliga Portugal.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Skördedags i stor skala för Simris Alg

Pressmeddelande 2016-04-29

Idag skördas de första algerna från Simris Algs nya odlingsanläggning i skånska Hammenhög. Simris Alg har därmed gått in i industriell produktionsfas för sin omega-3 från odlade alger. Produkterna från den utbyggda anläggningen skall bland annat användas i bolagets exportsatsning mot Sydkorea.

Det har varit en intensiv vecka för de skånska algpionjärerna. Så sent som i fredags noterades Simris Alg på Nasdaq First North, efter en övertecknad nyemission om drygt 50 miljoner kronor. Samma vecka påbörjades driftsättningen av bolagets nya, utbyggda odlingsanläggning. Och redan idag är det alltså dags för den första skörden.

– Det här markerar en ny era för oss som bolag, säger VD Fredrika Gullfot. Nu går vi in i industriell fas på allvar. Det är ett gigantiskt projekt att bygga en så pass stor algodling som vi har gjort, och det är fantastiskt att vi nu bokstavligen kan börja skörda frukten av vårt arbete.

Simris Alg har haft en mindre odlingsanläggning i drift sedan 2013, och producerar omega-3 produkter i liten skala sedan ett år tillbaka. Under 2015 tog bolaget in kapital för att bygga ut anläggningen till full industriell skala och kunna möta efterfrågan på världsmarknaden.

Den nya växthusanläggningen mäter 2000 kvadratmeter med en odlingsvolym på 120 000 liter. Totalt har sex mil glasrör använts till de nya odlingsmodulerna. Från hösten kommer de produkter som tillverkas av vårens algskördar finnas tillgängliga för försäljning.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Simris på börsen

Den 22:a april börsintroducerades Simris Alg på Nasdaq First North. Hela teamet var på plats då handeln med aktien öppnades klockan 09:00 på fredagsmorgonen, i samband med att VD Fredrika Gullfot ringde i börsklockan. I och med den övertecknade nyemission som genomfördes inför börsintroduceringen tog Simris Alg in ytterligare 50 miljoner kronor i kapital och fick därmed över 3000 nya ägare.

Börsintroduceringen i media:
Dagens Industri
EFN
Pressmeddelande från Nasdaq