Simris på börsen

Den 22:a april börsintroducerades Simris Alg på Nasdaq First North. Hela teamet var på plats då handeln med aktien öppnades klockan 09:00 på fredagsmorgonen, i samband med att VD Fredrika Gullfot ringde i börsklockan. I och med den övertecknade nyemission som genomfördes inför börsintroduceringen tog Simris Alg in ytterligare 50 miljoner kronor i kapital och fick därmed över 3000 nya ägare.

Börsintroduceringen i media:
Dagens Industri
EFN
Pressmeddelande från Nasdaq

Övertecknad nyemission i Simris Alg

Pressmeddelande 2016-04-13

Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten att teckna aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet har fulltecknats. Nyemissionen i Simris Alg inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 61,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en överteckning med 11,1 miljoner kronor. Genom emissionen tillförs Bolaget 50,3 miljoner kronor före emissionskostnader och Simris Alg får över 3000 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 22 april.

Teckningsperioden för Simris Algs nyemission löpte ut den 11 april 2016. Ett antal teckningsåtaganden från främst befintliga ägare hade lämnats på förhand, motsvarande 11,8 miljoner kronor eller 23,4 procent av Erbjudandet. När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Simris Alg att uppgå till 9 500 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 825 316 kronor. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till 22 april.

VD Fredrika Gullfot kommenterar:
Först och främst vill vi hälsa alla våra nya aktieägare varmt välkomna! Vi är enormt glada över den fantastiska respons vi fått, och det förtroende som aktiemarknaden visat för oss och vår potential. Det är en stor nyemission för att vara ett så pass litet och okänt bolag som Simris Alg, där vi ännu befinner oss i mycket tidig marknadsfas. Till sommaren kommer vi börja producera i industriell skala, och vi är enormt peppade inför den storskaliga försäljningsstarten till hösten. Närmast på tur står utveckling av de internationella marknader där vi nyligen påbörjat provförsäljning via nätet.

Tilldelning
Till följd av överteckningen kommer full tilldelning inte kunna ske. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman och som återgavs i prospektet. Besked om tilldelning via nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor sker den 13 april.

Första dag för handel
Under förutsättning att Nasdaq First North godkänner Simris Algs ansökan om listning av aktien är preliminär första handelsdag den 22 april 2016.

Aktiens kortnamn: SIMRIS
Aktiens ISIN-kod: SE0008091664

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Simris Alg i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq First North. Legal rådgivare är Advokatfirman Delphi. Nordnet har medverkat som Selling Agent i nyemissionen och Remium Nordic som emissionsinstitut.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. Bolagets verksamhetsfilosofi genomsyras av ett starkt hållbarhetsperspektiv och bygger på synergi mellan spjutspetsteknik, varumärke och livsstil. Simris Alg har ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North, med planerad första handelsdag den 22 april 2016.

Fredrika nominerad till SVD:s Affärsbragd

Vi är glada och stolta att kunna berätta att Fredrika är en av tio kandidater som nominerats till Svenska Dagbladet Affärsbragd! Priset som instiftades av Svenska Dagbladet 2014 ska uppmärksamma svensk företagsamhet och tidigare pristagare är Daniel Ek och Martin Lorentzon (Spotify) och Ida Backlund (Rapunzel of Sweden). I samband med nomineringen publicerades en stor artikel om Fredrika och Simris. Har du inte papperstidningen kan du även läsa den online! Länk: Alger är lösningen på alla framtida problem. Priset delas ut den 16 maj.

Roadshow nyemission

Nu drar det ihop sig inför notering! 29 mars 2016 kickar vi igång vår roadshow, då vi åker på turné och presenterar Simris Alg för aktieintresserade runt om i landet. VD Fredrika Gullfot står för presentationen och svarar på frågor, och vid de flesta eventen kan du även passa på och testa våra produkter.

Hela turnélistan ser ut såhär:

29 mars kl. 17.30 – 20.40 Aktiekvällen Lund, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27. Information & anmälan

30 mars kl. 17.30 – 20.00 Aktiekvällen Stockholm, Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A. Information & anmälan

30 mars kl. 17.30 – 20.00 Investerarkväll på Nasdaq i Stockholm, Nasdaq Tullvaktsvägen 15. Information & anmälan

31 mars kl. 15.30 – 17.30 Aktievent på algfarmen inkl presentation och rundvisning, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög. Information & anmälan

31 mars kl. 18.00 – 20.00 Aktieevent på algfarmen inkl presentation och rundvisning, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög. Information & anmälan

4 april kl. 17.30 Aktiekväll på World Trade Center i Malmö, Jungmansg 12. Anmälan info@vhcorp.se

5 april kl 17.30-20.00 Aktiekvällen Göteborg med tema ny grön teknik, Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn. Information och anmälan

7 – 8 april Åre Kapitalmarknadsdagar, Copperhill Mountain Lodge Åre. VD Fredrika Gullfot är på plats för möten och medverkar i panel om framtidens business (7/4). Information & anmälan

Stort tack till Aktiespararna, Nordnet, Nasdaq, Västra Hamnen Corporate Finance och Åre Kapitalmarknadsdagar som arrangörer och partners.

Vill du bli delägare? Se vår sida för investerare för fullständig information om den pågående nyemissionen. Anmälningsperioden löper 29 mars – 11 april 2016.

Varmt välkomna att träffa oss på vår roadshow!

NYTT: vi kör nu även virtuell roadshow i sociala medier, så att fler ska få chansen att träffa oss och ställa frågor. 3-10 april medverkar VD Fredrika Gullfot i facebook-gruppen Aktier och svarar på frågor. Välkomna!

Simris Alg i Dagens Industri

Simris Algs VD Fredrika Gullfot intervjuas i senaste numret av affärstidningen Dagens Industri med anledning av företagets kommande börsnotering. I artikeln berättar Fredrika om noteringen som sker på Nasdaq First North i april i samband med en nyemission, och om utbyggnaden av algfarmen i Hammenhög.

Artikeln är även tillgänlig online: Länk

Simris Alg firar ett år på marknaden!

Vad tiden går snabbt! I dag är det på dagen ett år sedan vi lanserade Simris Select, vår första produktserie av alg-supergoodies! Simris Select är en serie algbaserade livsmedelsprodukter med alger från våra algodlarvänner i Europa. För att fira Simris Selects första år på marknaden erbjuder vi nu 15 % rabatt på alla köp på vår webshop till och med den sista mars! Använd koden “HAPPYBIRTHDAY”. Glad Simris Select-dag!

Till Simris Webshop

Simris Alg vinner priset ”Årets PR-rookie”

Foto: Carin Balfe-Arbman

Simris Alg tilldelades priset ”Årets PR-rookie” på Matprat 2016. Matprat är Prat PR:s särskilda pressdag för mat, dryck och hälsa, och i år var eventet utökat med seminarier och samtal om framtidens mat och hälsotrender. Vår CEO Fredrika Gullfot var även inbjuden att delta i ett panelsamtal om mattrender och matindustrins framtid. Vi är glada och stolta att Prat PR uppmärksammar vårt PR- och kommunikationsarbete, som sker helt 100% inhouse. På bilden syns Fredrika tillsammans med Simris säljteam Susanna and Isabelle.

Mer om årets Matprat:

Land: Eko, vego, flexi: 7 hetaste mattrenderna

Youtube: Matprat 22 februari 2016 om Framtidens mat

Simris lanserar global webshop

Simris lanserar en global webshop! Utomeuropeiska algvänner har nu möjlighet att beställa Simris alla alg-supergoodies online, plus hela linjen av omega3-produkter från alger, Simris Algae Omega 3. För närvarande levererar vi till Australien, Bahrain, Brasilien, Israel, Japan, Nya Zealand, Sydkorea och Schweiz. Är ditt land inte med på listan? Titta in igen om ett tag, ytterligare länder kommer att läggas till framöver.

Länk: Simris Global Store

Simris på Instagram

Simris Alg finns nu på Instagram under användarnamnet @simrisalg. Följare utlovas matinspiration, ögongodis och information om events och erbjudanden. Sprid the #algaelove genom att tagga dina foton med #simris.

@simrisalg

Kallelse till årsstämma

SIMRIS ALG AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Tid: 2016-03-16 klockan 17:00
Plats: Algfarmen Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 mars 2016, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 10 mars 2016.

Anmälan:
Vänligen meddela senast fredagen den 10 mars 2016 om du kommer att delta i stämman eller ej. Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög eller genom e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och daterad fullmakt (högst 12 månader gammal) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se) från och med den 23 februari 2016.

Agenda:

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande för stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordningen

5) Val av en eller flera justeringsmän

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8) Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

10) Beslut om antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12) Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13) Beslut om emission av aktier

14) Beslut om emission av teckningsoptioner

15) Beslut om tillsättande av valberedning och riktlinjer för denna

16) Stämman avslutas

Punkt 2
Valberedningen föreslår att Anders Laurin utses till stämmans ordförande.

Punkt 9
Valberedningens fullständiga förslag avseende antalet styrelseledamöter enligt punkt 9 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Punkt 10
Valberedningen föreslår att ett (1) registrerat revisionsbolag utses.

Punkt 11
Valberedningens fullständiga förslag avseende fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna enligt punkt 12 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 12
Valberedningens fullständiga förslag avseende val av styrelseledamöter enligt punkt 12 kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 23 februari 2016.

Valberedningen föreslår att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017 väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Revisionsbolaget Ernst & Young AB har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor.

Punkt 13
Styrelsen föreslår stämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst SEK 236 335,65 genom utgivande av högst 2 720 400 nya aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om SEK 0,0869. Styrelsen föreslår en emissionskurs inom intervallet SEK 18,50 till SEK 20,50 per aktie. Styrelsen kommer fastställa emissionskursen, inom intervallet, innan stämman.

Rätt att teckna de nya aktierna av serie B ska tillkomma den grupp fysiska och juridiska personer som till styrelsen har anmält intresse att teckna aktier i bolaget i enlighet med det erbjudande som lämnas till allmänheten i det prospekt som publiceras av bolaget (gemensamt benämnda ”Teckningsberättigade”). Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning ska ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta nedan angivna fördelningsprinciper, i syfte att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna.

För det fall antalet aktier i den riktade emissionen inte räcker till att ge samtliga Teckningsberättigade full tilldelning, ska styrelsen inom ramen för sitt tilldelningsbeslut i första hand tilldela varje Teckningsberättigad en minimipost om 300 aktier och därefter ska eventuella kvarstående aktier fördelas pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en av de Teckningsberättigade tecknat och ännu inte tilldelats. Med avsteg från ovan principer kan styrelsen med företräde tilldela aktier till den grupp av Teckningsberättigade, vilka lämnat skriftliga teckningsåtaganden, som det refereras till i prospekterbjudandet och i den omfattning som anges däri förutsatt att spridningskravet samtidigt uppfylls.

Förslaget lämnas mot bakgrund av behovet av kapitalanskaffning och ägarspridning i samband med listning av bolagets aktier på Nasdaq First North.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade som kan ges förtur i tilldelningen krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14
Som ett led i bolagets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare föreslår styrelsen stämman att besluta om en riktad emission av högst 285 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget. För beslutet ska i övrigt föreslås följande huvudsakliga villkor.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130% av den emissionskurs som fastställs i spridningsemissionen enligt punkt 13 ovan.

Löptiden på teckningsoptionerna ska vara fem år.

Premien per teckningsoption ska vara marknadsmässig och baserad på Black & Scholes modell med en underliggande aktiekurs motsvarande emissionskursen som fastställs i spridningsemissionen enligt punkt 13 ovan och baserat på en volatilitet motsvarande OMXS30 (90 dagar) per den 21 mars 2016 och ränta beräknad på femårs- swap per den 21 mars 2016.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen ska ha rätt att besluta om och i vilken utsträckning tilldelning skall ske inom ramen för den riktade emissionen. Vid tilldelning ska styrelsen iaktta fördelningsprincipen att 2/3 av teckningsoptionerna fördelas proportionellt efter antalet anställningsår (kalenderår) i bolaget och resterande 1/3 fördelas till ledande befattningshavare i bolaget.

Eftersom personer som faller under 16 kap. 2 § 1 st. 2 p. aktiebolagslagen ingår i kretsen av teckningsberättigade krävs för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 15
Styrelsen föreslår att en valberedning tillsätts för att bereda styrelse- och revisorsval i bolaget enligt följande.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största aktieägare i samråd utse en ersättare.

En mer detaljerad instruktion för valberedningen kan presenteras och beslutas om på stämman.

* * * * *

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 13 och 14, valberedningens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 9, punkt 11, punkt 12 och punkt 15 liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida, www.simrisalg.se, från och med den 23 februari 2016. Handlingarna kommer att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187