Första svenska oljan från alger

Pressmeddelande 131022

Pionjärföretaget Simris Alg AB har nu producerat sin första batch olja från växthusodlade alger. Det är ett stort genombrott för det innovationsbaserade företaget, som är den första svenska aktören på en internationell mångmiljardmarknad. Algoljan är rik på hälsosamma omega 3-fetter, och ska användas istället för fiskolja i kosttillskott och livsmedel.

Simris Algs odlingsanläggning i byn Hammenhög på Österlen togs i drift under våren 2013 och är den enda i sitt slag i Sverige. Sedan sommaren har man kunnat skörda de omega 3-rika algerna, och nu har bolaget alltså extraherat den första helt egentillverkade oljan.

“Det är ett stort genombrott för oss”, säger bolagets grundare och VD Fredrika Gullfot. “På mindre än tre år har vi gått från skrivbordsprojekt till odling och tillverkning i kommersiell skala, och det är en fantastisk känsla att nu kunna kalla sig oljebolag på riktigt. Det här är en viktig framtidsbransch, men idag är vi endast en handfull företag i världen som kan producera olja från alger i kommersiella mängder.”

Algoljan kommer att användas i Simris Algs egna kosttillskott, Simris Omega 3, som lanseras under 2014. Oljan kommer också användas som ingrediens i omega 3-berikade livsmedel och drycker.

“Många kanske tycker det låter som en liten obetydlig nisch med omega 3, men det rör sig om en mångmiljardmarknad som globalt växer med i snitt 8 % året och dessutom orsakar stora miljöproblem”, säger Fredrika Gullfot. “Den konventionella råvaran, fiskolja, är tillsammans med fiskmjöl den direkta orsaken till den katastrofala utfiskning av världshaven vi ser idag. Genom att hoppa över fisken och istället ta oljan direkt från de alger som tillverkar omega 3 kan man konkret bidra till att minska utfiskningen, och på så sätt göra gott både för sin hälsa och för miljön.”

Om Simris Alg AB

Simris Alg AB är ett innovationsbaserat företag som tillverkar hälsoprodukter från odlade mikroalger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och har idag åtta anställda. Simris Alg ägs av grundaren, ALMI Innovationsbron, och privata investerare.

Ett axplock av nyheten i media:

Ny Teknik: Första svenska oljan från alger

KemivärldenBiotech: Första svenska oljan från alger

Livsmedel i Fokus: Första svenska oljan från alger

Matlandet Sverige: Första svenska oljan från alger producerad

Algae Industry Magazine: Simris produces first algae oil from Sweden

Simris Alg i stort svenskt FoU-samarbete

Simris Alg deltar i ett stort svenskt FoU-projekt för algodling vid pappers- och massabruk finansierat av VINNOVA.

Projektet går ut på att utveckla en process som kan ge stora miljövinster och nya affärsmöjligheter för bruken. Algerna tar hand om närsalter i brukens avloppsvatten och binder koldioxid ur rökgaserna. Ur algerna kan man sedan utvinna bioolja, som i sin tur kan raffineras till många olika produkter, exempelvis biodiesel, bioplaster och smörjolja.

I projektet bidrar vi med vår kompetens inom algodling och specifika algstammar som är särskilt lämpade för tillväxt på avloppsflöden och de förhållanden som krävs i processen. Projektet är ett lyft för den svenska utvecklingen inom algodling, och visar hur traditionell svensk basindustri kan göras mer miljömässigt och ekonomiskt hållbar genom odling av mikroalger.

Projektet leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och övriga projektpartners förutom Simris Alg är The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar AB, Nynas AB, Karlstads universitet, Region Värmland, Head Engineering AB, Sveriges Lantbruksuniversitet, Perstorp Bioproducts AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Lantmännen Energi AB, Kristinehamns kommun och Cementa AB.

Pressreleasen från The Paper Province går att läsa och ladda ner här.

paper