Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North. Vår ticker? SIMRIS, såklart.

Kallelse till årsstämma 8 maj 2018

Tid: kl 17.00
Plats: algfarmen, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2018, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 2 maj 2018. Se kallelse för fullständiga bestämmelser. I sedvanlig ordning blir det även rundvisning av algfarmen i anslutning till stämman. Varmt välkomna!

Kallelse

Årsredovisning 2017 inkl revisionsberättelse

Beslutsunderlag punkt 9, 10, 11 och 12 valberedningens förslag

Beslutsunderlag punkt 13 bemyndigande

Beslutsunderlag punkt 14 emission teckningsoptioner till anställda

Beslutsunderlag bilaga punkt 14 villkor teckningsoptioner

 ÅR 2017

Finansiell kalender

2018
20 februari 2018: bokslutskommuniké 2017
8 maj 2018: delårsrapport januari – mars 2018
8 maj 2018: årsstämma
21 augusti 2018: delårsrapport januari–juni 2018
20 november 2018: delårsrapport januari–sept 2018

2019
12 februari 2019: bokslutskommuniké 2018