Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North. Vår ticker? SIMRIS, såklart.

Årsstämma 11 maj 2017 kl 17.00 i Hammenhög

Kallelse
I enlighet med bolagsordningen publicerades kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar samt på vår hemsida (Nyheter & Blogg) den 11 april 2017. Att kallelse skett annonserades även i Dagens Industri, samt via pressmeddelande.

Årsredovisning 2016 inkl revisionsberättelse

Valberedningens förslag avseende punkt 9 och punkt 12
(antal styrelseledamöter och val)

Styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 14
(emission av teckningsoptioner till anställda)
Bilaga till punkt 14
(optionsvillkor)

Fullmaktsformulär

Finansiell kalender

2017
22 februari 2017: bokslutskommuniké
11 maj 2017: delårsrapport januari – mars 2017
11 maj 2017: årsstämma
22 augusti 2017: delårsrapport april – juni 2017
21 november 2017: delårsrapport juli – september 2017

2018
20 februari 2017: bokslutskommuniké