Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North. Vår ticker? SIMRIS, såklart.

Kallelse till extra stämma 25 juli 2018

Tid: kl 17.00
Plats: algfarmen, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juli 2018, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast den 19 juli 2018. Se kallelse för fullständiga bestämmelser. I sedvanlig ordning blir det även rundvisning av algfarmen i anslutning till stämman. Varmt välkomna!

Kallelse

Beslutsunderlag punkt 7 Förslag om företrädesemission

Bilaga: Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL för väsentliga händelser

Bilaga: Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL över styrelsens redogörelse

Fullmaktsformulär

Finansiell kalender

2018
20 februari 2018: bokslutskommuniké 2017
8 maj 2018: delårsrapport januari – mars 2018
8 maj 2018: årsstämma
27 juli 2018: extra bolagsstämma (se kallelse ovan)
21 augusti 2018: delårsrapport januari–juni 2018
20 november 2018: delårsrapport januari–sept 2018

2019
12 februari 2019: bokslutskommuniké 2018