Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North. Vår ticker? SIMRIS, såklart.

Kommuniké från extra stämma 25 juli 2018

Vid extra bolagsstämman den 25 juli 2018 beslutades om en företrädesemission av högst 3 769 644 aktier av serie B. Kommunikén från extra stämman och fullständigt beslut offentliggjordes i  anslutning till stämman och finns att läsa här: Kommuniké från extra stämma 25 juli 2018

Finansiell kalender

2018
20 februari 2018: bokslutskommuniké 2017
8 maj 2018: delårsrapport januari – mars 2018
8 maj 2018: årsstämma
27 juli 2018: extra bolagsstämma (se kallelse ovan)
21 augusti 2018: delårsrapport januari–juni 2018
20 november 2018: delårsrapport januari–sept 2018

2019
12 februari 2019: bokslutskommuniké 2018