Investera i framtiden

Just nu genomför vi en företrädesemission av aktier och vi välkomnar både gamla och nya aktieägare att delta.

Vi vet att vi kan lösa flera av vår tids stora ödesfrågor genom ny, grön teknik. Lösningar som har sitt ursprung i naturens egna processer. Nya, bättre produktionsmetoder i samklang med klimatet och vår miljö, och hållbara råvaror direkt från källan.

På samma sätt tror vi också på företagande som överlägsen form för att göra skillnad. Vi tror på hållbar tillväxt och långsiktig lönsamhet, snarare än kortsiktig profit. Framtidens företag skapas, växer och frodas i samklang med samhället, naturen, klimatet och miljön.

Den unga generation som nu börjar äntra vuxenlivet kommer inte acceptera gamla tiders fulföretag, varken som tillverkare av de produkter man konsumerar, som investeringsobjekt, eller som arbetsgivare. Det är genom långsiktigt och hållbart värdeskapande som vi bygger morgondagens storföretag, baserade på ny, grön teknik och med överlägsna produkter som kommer att få dagens ännu ohållbara branscher att självdö.

Vi vet att vi behöver äta mindre kött och mer växtbaserat för både hälsan och klimatet. Men hur gör vi med haven? Sedan sjuttiotalet har mer än hälften av allt liv i haven försvunnit. Över nittio procent av våra hav är redan utfiskade till gränsen eller överfiskade. Det känsliga ekosystemet i Antarktis riskerar att kollapsa på grund av ökat krillfiske till omega-3.

Dessutom har vi förorenat våra hav med miljögifter såsom kvicksilver, PCB, PFAS och dioxiner, som anrikas i fettvävnaden hos fisken och andra marina djur, och till slut hamnar i de produkter vi använder och den mat vi äter.

På Simris Alg har vi utvecklat en metod för att tillverka omega-3-fetter direkt från odlade alger, som är naturens ursprungliga källa till dessa livsviktiga fetter. På så vis slipper vi gå omvägen via fiskolja och krill. Istället skyddar vi hotade arter och känsliga marina livsmiljöer. Vi tillhör de globalt ledande företagen i utvecklingen av mikroalger som ny odlingsgröda och produktionsplattform, och driver idag en av världens mest moderna algodlingar i Hammenhög på Österlen.

Det är våra framsynta och modiga aktieägare som gjort denna visionära satsning möjlig. Allt fler inser betydelsen av ansvarsfulla investeringar i framtidens teknik och nya, bättre produkter. Vill du också vara med på den resan? Varmt välkommen. Tillsammans gör vi skillnad, på riktigt.

Om du vill veta mer om nyemissionen och hur du tecknar dig finns information och prospekt med mera på våra investerarsidor, simrisalg.se/investerare

Varmt välkommen i #teamsimris! 

Video: VD-intervju för Mangold Insight