Styrelse och ledning

STYRELSE

Styrelsen består av Johan Jörgensen (ordförande), Nils Andersson, Anders Frostenson, Fredrika Gullfot och Adam Springfeldt.

Johan Jörgensen
Entreprenör och investerare med inriktning på foodtech som specialitet. Han har varit delaktig i den svenska internetsektorn sedan starten på 90-talet. Grundare av Sweden Foodtech, som idag är den ledande konsultorganisationen för foodtech i Norden. Johan har ett unikt nätverk inom foodtech såväl i Sverige som internationellt. Styrelseordförande i NGM-listade crowdfundingbolaget FundedByMe (publ) samt ett antal mindre bolag. Johan Jörgensen bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Invald 2019. Innehav: –

Nils Andersson
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Nils Andersson har bred erfarenhet från företagande i olika former. Han är grundare, huvuddelägare, VD och styrelseordförande för AB Box Play. Box Play investerar i huvudsakligen onoterade bolag och äger nio koncernbolag och tre intressebolag. Box Play är även störste aktieägare i Simris Alg med 11 % av kapitalet. Nils Andersson bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och inte oberoende till bolagets större aktieägare. Invald 2019. Innehav: 1 483 347 B-aktier. Teckningsoptioner motsvarande 50 000 B-aktier.

Anders Frostenson
Fil. kand. i humaniora från Stockholms Universitet och Universidad De Granada. Anders Frostenson har över 18 års erfarenhet av digital tjänsteutveckling och entreprenörskap. Anders arbetade med strategiska partnerskap för operatören 3 i Sverige och London. Han var VD och grundare av den digitala byrån Dobermans verksamhet i USA och är idag VD och grundare av investeringsfonden Sweet Studio. Anders sitter även i styrelsen för bland annat uppstartsbolaget Alex Health AB. Invald 2019. Anders Frostenson bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Innehav: 12 634 B-aktier. Teckningsoptioner motsvarande 35 000 B-aktier.

Fredrika Gullfot
Civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik KTH. Analytiker FRA och Dresdner Kleinwort, konsult med uppdrag för bl.a Telia Megacom, EU-kommissionen & ECB, forskare KTH Bioteknik. Grundare Simris Alg. Fredrika Gullfot bedöms inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Invald 2015. Innehav: 250 000 A-aktier, 747 839 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 25 517 B-aktier.

Adam Springfeldt
MSc Kommunikation. Prisbelönt kreatör och entreprenör med över 17 års erfarenhet av att skapa och bygga varumärken och utforma kommunikation. Medgrundare av reklambyrå-delen inom Acne. Idag verksam som Creative Director. Adam Springfeldt bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Invald 2017. Innehav: 9 683 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 50 000 B-aktier.

LEDNINGSGRUPP

Ledningsgruppen består av VD Fredrika Gullfot, Commercial Director Daphne Jaeschke och Chief Financial Officer Jonas Sohlman.

Fredrika Gullfot, VD
Se ovan.

Daphne Jaeschke, Commercial Director
MSc Marknadsföring och management från Stockholms Universitet, fristående kurser vid Chartered Institute of Marketing i London, UK. Har varit med Simris Alg från början och byggt upp bolagets varumärke och marknadsföring. Innehav: 1 860 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 25 517 B-aktier.

Jonas Sohlman, Chief Financial Officer
Civilekonom, Stockholms Universitet. Har över 25 års erfarenhet från internationella finansfunktioner på större svenska industriföretag såsom Electrolux, Modo och Modo Paper. Innehav: teckningsoptioner motsvarande 10 000 B-aktier.

REVISOR

Vår revisor är Martin Henriksson, auktoriserad revisor, E&Y.

Bolagsordning

Här kan du ladda ner vår Bolagsordning.

Bolagsordning Simris Alg AB