Styrelse och ledning

STYRELSE

Styrelsen består av Steven Schapera (ordförande), Peter Nählstedt, Frank Puccio, Robert Quandt och Magnus Högström.

Steven Schapera
Född 1960. Bosatt i London. Steven Schapera har över 30 års erfarenhet från att starta och bygga företag inom olika branscher från lantbruk och vinodling till kosmetika. Med en bakgrund som ingenjör och vinmakare har Steven en unik blandning av kunskaper inom teknik och bioteknik, i kombination med en djup förståelse för supply chain, varumärkesbyggande och positionering. Som medgrundare av BECCA Cosmetics år 2001 anses han vara en av de globalt ledande experterna i kosmetikabranschen. BECCA Cosmetics såldes framgångsrikt till Estée Lauder 2016, och Steven kvarstår som styrelseordförande i ursprungliga investmentbolaget BECCA Holdings. Han är idag även styrelseordförande i Crowd Media Holdings, som är noterat på Australian Securities Exchange (ASX) och Frankfurtbörsen (FWB). Steven är också ledamot i ett flertal styrelser inom området hälsa/skönhet/wellness. Steven Schapera bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och inte oberoende till bolagets större aktieägare. Invald 2021. Innehav: 2 400 000 B-aktier

Peter Nählstedt
Född 1974. Civilingenjör i kemiteknik, BSc i företagsekonomi. Peter Nählstedt har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom life science och industrisektorn och bedriver idag egen konsultverksamhet inom affärsutveckling och managementfrågor. Peter har bred internationell erfarenhet och var tidigare VD på Probi och har haft olika chefsbefattningar inom strategi, marknadsföring och försäljning hos GE Healthcare Life Science samt på Trelleborg Marine Systems där han var ansvarig för verksamheten i Europa, Sydamerika och Nordafrika. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Super Synbiotics AB och DoubleGood AB. Styrelseledamot i Senzagen AB och Bio-works AB. Peter Nählstedt bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Invald 2021. Innehav: 40 000 B-aktier

Frank Puccio
Född 1956. Bosatt i New York. Legitimerad veterinär, utbildad biolog och farmakolog med examen från Cornell. Frank är veterinären som startade ett djursjukhus och sedan var med och växte verksamheten inom Companion Animal Practices North America (capna) till över 80 djursjukhus. Idag är Frank rådgivare till HW&B Enterprises som arbetar med AloeVera-baserade produkter inom näring, dermatologi och anti-inflammatoriska tillämpningar. Frank Puccio bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Invald 2021. Innehav: –

Robert Quandt
Född 1979. Bosatt i Berlin. Robert är styrelseledamot i Crowd Media Holdings, noterat på Australian Securities Exchange, samt agerar som investerare via eget bolag. Han har en bakgrund som CFO och COO i Invincible Brands, som utvecklar nya varumärken inom hälsa, skönhet och träning och som han var med om att driva upp samt sälja. Dessförinnan arbetade han som konsult på Booz & Company samt som strategiansvarig för Nord- och Sydamerika på Linde AG. Robert har en master i Industrial Engineering and Management från Berlins tekniska universitet. Robert Quandt bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Invald 2021. Innehav: –

Magnus Högström
Född 1973. Civilekonom. Bakgrund som analytiker och fondförvaltare från bl.a. Adelphi Capital och SEB, och idag verksam som privat investerare. Inga övriga styrelseuppdrag. Magnus Högström bedöms oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Invald 2019. Innehav: 153 328 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 149 443 B-aktier.

LEDNINGSGRUPP

Ledningsgruppen består av VD Fredrika Gullfot, Chief Financial Officer Christoffer Tell och Chief Marketing Officer Daphne Jaeschke.

Fredrika Gullfot, VD
Civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik KTH. Tidigare Analytiker FRA och Dresdner Kleinwort, konsult med uppdrag för bl.a Telia Megacom, EU-kommissionen & ECB, forskare KTH Bioteknik. Grundare Simris Alg. Innehav: 250 000 A-aktier, 1 026 742 B-aktier (direkt och genom pensionsförsäkring).

Christoffer Tell, CFO
Civilekonom från Kristianstad Högskola. Över 10 års erfarenhet i ledande ställning från noterade och onoterade bolag i olika branscher. Christoffer har en bakgrund som CFO för Global Gaming, CFO för Examec Group och arbete som fristående konsult och revisor. Innehav: –

Daphne Jaeschke, CMO
MSc Marknadsföring och management från Stockholms Universitet, fristående kurser vid Chartered Institute of Marketing i London, UK och Google/INSEAD CxO Academy i Paris, FR. F.d. juniorelit inom volleyboll. Har varit med Simris Alg från början och byggt upp bolagets varumärke och marknadsföring. Mottagare av Digiday/Glossy+ 2020 Future Leader Award. Innehav: 14 783 B-aktier, teckningsoptioner motsvarande 25 517 B-aktier.

REVISOR

Vår revisor är Martin Henriksson, auktoriserad revisor, E&Y.

Bolagsordning

Här kan du ladda ner vår Bolagsordning.

Bolagsordning Simris Alg AB

Valberedning

Valberedningen består för närvarande av Nils Andersson, Steven Schapera och en vakant post att utses i enlighet med riktlinjerna till valberedningen enligt nedan minst 6 månader innan årsstämman. Nils Andersson är valberedningens ordförande.

Valberedningen ska utses senast 6 månader före ordinarie bolagsstämma. Representanter för de två största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande ska utgöra valberedning. Bolagets styrelseordförande sammankallar valberedningen och ska utse dess ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte utses till valberedningens ordförande. Om en föreslagen ledamot avböjer att delta eller en utsedd ledamot avgår ska bolagets två största aktieägare i samråd utse en ersättare.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut, att besluta om på årsstämma:

  1. förslag till val av ordförande vid stämman;
  2. förslag till val av styrelseledamöter;
  3. förslag till val av styrelseordförande;
  4. förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för konsultarbete;
  5. förslag till val av revisorer;
  6. förslag till ersättning till bolagets revisorer; samt
  7. förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.

Aktieägare som önskar kontakta valberedningen kan göra detta per e-post till valberedning@simris.com eller brevledes till följande adress:

Valberedningen
Simris Alg AB
Herrestadsvägen 24A
276 50 Hammenhög

Bolagsstämma

2021

2020

2019

2018