Styrelse och ledning

STYRELSE

Styrelsen består av Pia Gideon (ordförande), Louise Nicolin, Nils Andersson, Anders Frostenson, Fredrika Gullfot och Adam Springfeldt.

Pia Gideon
Styrelsens ordförande. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med executive training från Columbia University. Tidigare verksam inom Ericssonkoncernen i Nordamerika och globalt. Är idag även styrelseordförande i Klövern och styrelseledamot i Apoteket, Metria och Qlucore.

Louise Nicolin
Civilingenjör i molekylär bioteknik med en Executive MBA från Stockholm School of Business. Gedigen styrelseerfarenhet från en lång rad bolag och bakgrund inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor. VD och grundare för Nicolin Consulting AB.

Nils Andersson
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Nils Andersson har bred erfarenhet från företagande i olika former. Han är grundare, huvuddelägare, VD och styrelseordförande för AB Box Play. Box Play investerar i huvudsakligen onoterade bolag och äger nio koncernbolag och tre intressebolag. Box Play är även störste aktieägare i Simris Alg med 11 % av kapitalet.

Anders Frostenson
Fil. kand. i humaniora från Stockholms Universitet och Universidad De Granada. Anders Frostenson har över 18 års erfarenhet av digital tjänsteutveckling och entreprenörskap. Anders arbetade med strategiska partnerskap för operatören 3 i Sverige och London. Han var VD och grundare av den digitala byrån Dobermans verksamhet i USA och är idag VD och grundare av investeringsfonden Sweet Studio. Anders sitter även i styrelsen för bland annat uppstartsbolaget Alex Health AB.

Fredrika Gullfot
Civilingenjör och teknologie doktor i bioteknik KTH. Analytiker FRA och Dresdner Kleinwort, konsult med uppdrag för bl.a Telia Megacom, EU-kommissionen & ECB, forskare KTH Bioteknik. Grundare Simris Alg.

Adam Springfeldt
MSc Kommunikation. Prisbelönt kreatör och entreprenör med över 17 års erfarenhet av att skapa och bygga varumärken och utforma kommunikation. Medgrundare av reklambyrå-delen inom Acne. Idag verksam som Creative Director.

LEDNINGSGRUPP

Ledningsgruppen består av VD Fredrika Gullfot, Commercial Director Daphne Jaeschke och Chief Financial Officer Jonas Sohlman.

Fredrika Gullfot, VD
Se ovan.

Daphne Jaeschke, Commercial Director
MSc Marknadsföring och management från Stockholms Universitet, fristående kurser vid Chartered Institute of Marketing i London, UK. Har varit med Simris Alg från början och byggt upp bolagets varumärke och marknadsföring.

Jonas Sohlman, Chief Financial Officer
Civilekonom, Stockholms Universitet. Har över 25 års erfarenhet från internationella finansfunktioner på större svenska industriföretag såsom Electrolux, Modo och Modo Paper.

REVISOR

Vår revisor är Martin Henriksson, auktoriserad revisor, E&Y.

Bolagsordning

Här kan du ladda ner vår Bolagsordning.

Bolagsordning Simris Alg AB