Kort om Simris Alg

Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat innovationsbolag och pionjärer i utvecklingen av mikroalger som ny odlingsgröda och bioteknologisk produktionsplattform. Bolaget grundades 2011 och har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur.

Bolaget har utvecklat en industriell process för odling av mikroalger och tillverkning av omega-3, som alternativ till fiskolja och krill. Simris Alg äger hela värdekedjan ”from farm to bottle” d.v.s. från odling till färdigställd produkt. Produkterna säljs under egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en globalt växande marknad inom wellness och växtbaserade alternativ. I avvaktan på EU-godkännande har lansering påbörjats i USA genom trendsättande återförsäljare såsom Goop och Erewhon Market. Distributionsavtal finns även i Sydkorea, och i Sverige finns avtal med bl.a. Åhléns och Apoteket som återförsäljare.

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016 och Simris Alg är därmed ett av de första börsnoterade veganska bolagen. Bolaget befinner sig ännu i uppbyggnadsfas och avser att skapa långsiktigt hållbar lönsamhet för sina aktieägare i samklang med samhället, naturen och klimatet.

Läs mer om Simris Alg på våra bolagssidor

Teknologi

Mikroalger, eller växtplankton, är mikroskopiskt små vattenlevande växter. Precis som landlevande växter växer algerna genom fotosyntes, där koldioxid i luften omvandlas till syre med hjälp av solljus. Mikroalger bildar basen i havets näringskedja, vilket innebär att många ämnen som är viktiga för människor och djurs hälsa ytterst kommer från dessa alger. De anrikas sedan genom havets näringskedja i högre marina organismer såsom fisk och skaldjur. Många av dessa arter är idag utrotningshotade på grund av utfiskning och förstöring av känsliga marina ekosystem.  Dessutom innehåller marina råvaror ofta höga halter av kvicksilver, PCB, PFAS och dioxiner. Genom att odla algerna istället för att gå omvägen via till exempel fisk eller krill får man helt växtbaserade alternativ utan miljögifter, som både är säkrare för konsumenten men också miljömässigt överlägsna.

Odling av mikroalger är en relativt ny högteknologisk produktionsprocess i gränslandet mellan bioteknik och modernt precisionsvattenbruk. Potentialen för processen bedöms vara stor inom flera branscher, såsom livsmedel, läkemedel, hudvård, avancerade material med flera. Simris Alg tillhör de globalt ledande aktörerna inom utvecklingen av kommersiell algodling och är ett av de få bolag som nått marknadsfas och lyckats bevisa sin teknik i storskalig, kontinuerlig drift. Odlingarna finns i Hammenhög på Österlen.

Produkter

Omega-3-fetter är en grupp fleromättade fettsyror som är essentiella, dvs. våra kroppar kan inte tillverka dem själva utan de måste tillföras genom kosten. Just de marina omega-3-fetterna dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA) tillhör några av de mest betydelsefulla byggstenarna i våra kroppar, med flera fysiologiskt livsviktiga funktioner. Vår egen förmåga att bilda DHA och EPA från alfa-linolensyra, en omega-3-fettsyra som finns i landbaserade växter, är begränsad, varför vi bör få i oss även omega-3 EPA och DHA med kosten.

Normalt får vi i oss dessa livsviktiga fetter genom att äta fet fisk. Allt färre människor äter dock tillräckligt mycket fisk för optimalt omega-3-intag, och halterna av miljögifter i fet fisk är alarmerande höga i många regioner. För vegetarianer, veganer och fiskallergiker är fisk inte heller ett alternativ.

Simris® Algae Omega-3 är en serie kosttillskott baserade på Bolagets unika algolja med naturligt hög halt av marin omega-3 EPA & DHA. Bolaget har lanserat tre olika formuleringar: en klassisk omega-3- produkt, en produkt som särskilt riktar sig till idrottare och motionärer, och en tredje som är anpassad till gravida och ammande mödrar. Bolagets omega-3 är ren, säker och helt fri från de miljögifter som kan förekomma i fet fisk och fiskolja. I Livsmedelsverkets kostråd till gravida och ammande ingår algolja sedan 2019 som källa till omega-3 DHA.

Simris® Algae Omega-3 (original) och Simris® Algae Omega-3 for Athletes är helt unika på marknaden och innehåller omega-3 EPA från odlade kiselalger. Dessa alger har varit kända länge för sin höga halt av omega-3, men är nya som livsmedel. Enligt EU-förordningen om Nya livsmedel ska nya livsmedelsprodukter förhandsgranskas och godkännas, innan de får säljas inom EU. Produkterna säljs därför ännu endast i USA och Sydkorea, i avvaktan på godkännande inom EU.

Simris utvecklar även livsmedel och hälsoprodukter med odlade alger från andra leverantörer, under varumärket Simris® Select. Vidare har Bolaget påbörjat utveckling av ytterligare ämnen och ingredienser för att ersätta fler råvaror som idag kommer från utrotningshotade marina arter och känsliga marina livsmiljöer.

Marknad

The Economist utsåg 2019 till ”The year of the vegan” och förutspådde växtbaserat som den genomgripande makrotrend vi ser i dag. I maj 2019 börsnoterades USA-baserade veganföretaget Beyond Meat och aktiekursen nästan tredubblades i handelsöppningen. Samma år lanserades även den första veganska börshandlade fonden. Investeringar i växtbaserade alternativ har enbart under första kvartalet i år redan varit högre än under hela 2019. I USA uppger idag en fjärdedel av befolkningen i åldersgruppen 25 till 34 att de är veganer eller vegetarianer.

Där ’veganprodukter’ länge varit en oansenlig nisch satsar nu livsmedelsbolagen stort på växtbaserade produkter, i kölvattnet av nya uppstickare som driver trenden i sina kategorier. Konsumenter föredrar i allt högre utsträckning växtbaserade alternativ, av både hälsoskäl och miljöskäl. Omega-3 från alger är det enda växtbaserade alternativet till fisk och krill som innehåller samma viktiga omega-3-fetter.

En annan makrotrend som driver tillväxten för Bolagets marknad är wellness. Människor söker i allt större utsträckning produkter och upplevelser som främjar välmående och hälsosamma vanor. Efterfrågan har lett till framväxten av en wellnessmarknad som idag bedöms vara värd över fyra biljoner USD. Inom wellnessbranschen växer nya, intressanta skärningspunkter fram med ökad korsbefruktning i handeln för skönhet, hälsa, och fitness. Den globala marknaden för kosttillskott specifikt inom skönhetssegmentet förväntas växa från 3,5 miljarder USD år 2016 till 7 miljarder USD år 2024. Tillväxttakten i Sverige för kosttillskott inom just skönhet var 17 procent år 2018, jämfört med 3 procent för kategorin i sin helhet. Bolagets målsättning är att att etablera Simris som trendledande nyckelaktör på den globala marknaden för omega-3 och andra algbaserade wellnessprodukter i premiumsegmentet.

Impact

Den globalt växande marknaden för omega-3 EPA & DHA bidrar direkt till överfiskning av världshaven genom att ge mycket starka ekonomiska incitament. Fiskolja är en relativt värdefull produkt från det industriella reduktionsfisket, som existerar av en enda anledning: det är för lönsamt för att låta bli.

Vid reduktionsfiske är syftet med fångsten inte att fisken skall användas som livsmedel, utan att reduceras till bulkråvaror i form av fiskmjöl och fiskolja. Dessa används sedan till djurfoder och som foder i fiskodlingar, vilket förutom att bidra till ohållbar animalieindustri också innebär stort resursslöseri. Fiskoljan kan även användas till omega-3-tillskott för människor, och får därmed ett högt ekonomiskt värde. Även krillolja används till omega-3-tillskott, och Greenpeace har slagit larm om att det ökade krillfisket till omega-3-tillskott riskerar att slå ut hela det känsliga ekosystemet i Antarktis.

Omega-3 från odlade alger innebär inte bara en bättre, mer hållbar förvaltning och bättre utnyttjande av naturresurser, jämfört med fiskolja och krill. Tillgång till bättre alternativ innebär också att konsumenter allt starkare kommer ifrågasätta konventionellt producerade omega-3-tillskott.

Bolagets bidrag till att uppnå FN:s globala mål

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, som med sina 17 globala mål ska leda till avskaffandet av extrem fattigdom, att ojämlikheter och orättvisor minskar i världen samt att klimatkrisen blir löst. Bolagets verksamhet bidrar till socialt och ekologiskt hållbar tillväxt relaterat till flera av hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Mål 2: Ingen Hunger

Idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger. Anledningen är inte resursbrist, utan ojämlik tillgång till mat och ineffektiv produktion. Produktionen av fiskmjöl och fiskolja berövar människor på livsmedel genom att utarma fiskbestånd och ta över råvaror som behövs för mänsklig konsumtion. Fiskmjöl- och fiskoljeindustrin skövlar våra hav och förflyttar viktiga proteinkällor från fattiga samhällen som traditionellt lever på kustnära fiske, till foder till odlad fisk samt omega-3-tillskott som främst säljs på höginkomstmarknader. Användning av algolja istället för fiskolja bidrar till en globalt mer jämställd tillgång till livsmedel, istället för utarmning av hav och berövandet av traditionella livsmedelskällor.

Mål 9: Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur

Agenda 2030 ser innovation och teknologiska framsteg som nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Simris bidrar direkt till mål 9 genom att ta en innovation hela vägen från forskning och utveckla en ny, ren och miljövänlig industriprocess. Vidare bidrar Bolaget direkt till en mer hållbar industriell infrastruktur genom starka inslag av industriell symbios och cirkulär ekonomi i sin produktion, bland annat genom att återvinna den naturliga koldioxiden som bildas under jäsningsprocessen vid Absolut Vodkas destilleri, fjärrvärme från Skånefrös återvunna pellets, samt återcirkulering av vatten från Bolagets egna odlingar.

Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Agenda 2030 vill uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser, samt att säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen. Genom sin hållbara produktion bidrar Bolaget direkt till möjligheten för konsumenter att göra mer hållbara konsumtionsval för sin hälsa. Bolagets produkter och varumärke fungerar som budbärare för att medvetandegöra problematiken mellan konsumtion och ohållbara råvaror, samtidigt som Bolaget också erbjuder konkreta alternativ.

Mål 14: hav och marina resurser

Den kanske tydligaste och mest betydelsefulla kopplingen mellan Bolagets verksamhet och Agenda 2030 finns vid mål 14, hav och marina resurser. Att rädda haven innebär att rädda planeten. Odlad omega-3 från alger minskar rent konkret behovet och efterfrågan av den konventionella råvaran fiskolja och krill, och Bolaget bidrar på så vis till en mer hållbar förvaltning av havets resurser. En ökad användning av algolja framför fisk- och krillolja minskar incitamenten för överfiske, olagligt fiske och destruktiva fiskemetoder i enlighet med mål 14.