Pressmeddelanden

Simris Alg förstärker ledningsgruppen

Den 24 augusti kl. 8:00 lämnar Simris Alg AB (publ) sin delårsrapport för perioden januari - juni 2016. Inför publicering av delårsrapporten har bolaget även genomfört en omorganisation i ledningsgruppen. Cecilia Jinert Johansson som även är ledamot i styrelsen går in som Operations Director. Förutom Cecilia består den nya ledningsgruppen av Daphne Jaeschke, Commercial Director, Jakob Larsson, Head of Algae Farms, Anna Ternéus, Ekonomichef, och Fredrika Gullfot, VD. 

Den nya ledningsgruppen är ett led i de organisatoriska anpassningar som genomförs då bolaget gått in i en ny utvecklingsfas, med storskalig produktion och kommande internationell försäljning.

Cecilia Jinert Johansson har sedan tidigare arbetat operativt i bolaget med projektledning av utbyggnaden och operativt stöd. Cecilia tar nu på interimsbasis över helhetsansvaret för området Operations, tillsammans med Jakob Larsson som sedan tidigare ansvarar för odlingarna i Hammenhög. Cecilia har en bred och gedigen bakgrund inom controlling, operations och produktion från flertalet tillverkande bolag, såsom ABB, Alfa Laval, Moteco Group, Crawford Group, Ruukki Construction och Lantmännen. Daphne Jaeschke, tidigare Head of Marketing, tar samtidigt över helhetsansvaret för marknadsföring och försäljning under nya titeln Commercial Director.

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens