Pressmeddelanden

Beslut om extra stämma i Simris Alg

Den 24 augusti kl. 8:00 lämnar Simris Alg AB (publ) sin delårsrapport för perioden januari - juni 2016. Styrelsen har även beslutat att kalla till extra bolagstämma för inval av Christian Ehrhardt som ny ordinarie styrelseledamot. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att ske i enlighet med bolagsordningen.

Styrelsen i Simris Alg AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 21 september kl 15, med anledning av nomineringskommitténs förslag att välja in Christian Ehrhardt som ny ordinarie ledamot i styrelsen. Styrelsen består för närvarande av fyra ledamöter, Anders Laurin (ordförande), Fredrika Gullfot, Jan Johansson och Cecilia Jinert Johansson. Enligt bolagsordningen skall styrelsen för Simris Alg AB (publ) bestå av minst tre och högst fem ledamöter.

Christian Ehrhardt har ett förflutet som operativ chef på Vitamin Well, där han varit verksam från lanseringen av bolagets första produkter 2008 fram till årsskiftet 2015.

“Med sin bakgrund och kompetens är Christian ett klockrent komplement i vår styrelse,” säger Simris Algs VD Fredrika Gullfot. “Han har varit med att utveckla ett nytänkande entreprenörsdrivet bolag till kommersiell succé, vilket är ovärderligt på den resa vi har framför oss.”

Beslutet att föreslå Christian Ehrhardt som ny ledamot i styrelsen togs av en enhällig nomineringskommitté. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske i god tid i enlighet med bolagsordningen, genom annons i Post- och Inrikes tidningar samt på Simris Algs hemsida. När kallelse skett kommer denna även annonseras i Dagens Industri.

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens