Pressmeddelanden

Simris Alg delårsrapport januari - juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 185 tkr (147) under andra kvartalet, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till –4 982 tkr (–4 277) under andra kvartalet och resultatet före skatt uppgick till –5 113 tkr (–4 399). · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20 607 tkr (48 896). · Avtal med Apoteket, Sveriges ledande apotekskedja, som återförsäljare av Simris Algs omega-3-produkter via apoteket.se och i Apotekets butiker. · Efter rapportperiodens utgång slutfördes granskningen med positivt utlåtande om Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-3-produkter. Produkterna kan därmed bli godkända för försäljning inom Sverige och EU i oktober.

Ur VD-ordet: Fokus och uthållighet

Såhär på sensommaren känns andra kvartalet redan som en evighet sedan, och mycket har hänt sedan den egentliga rapportperioden. Inte minst är det jag som skriver VD-ordet igen, efter att vi i början av augusti under odramatiska former kom fram till att det är bättre att jag som grundare fortsätter leda bolaget. Jonas Regnér lämnade oss därmed för nya uppdrag, och jag återgick som VD samtidigt som Anders Laurin åter tog rollen som styrelsens ordförande.

Vår strategi ligger fast, och fokus ligger fortsatt på affärer och att bygga upp försäljningen. En viktig milstolpe under rapportperioden var därför det avtal med Apoteket som vi skrev i juni, och som innebär att Apoteket är vår första officiella återförsäljare till vår produktlinje Simris® Algae Omega-3. Flera återförsäljare inom skönhet, hälsa och fitness tillkommer under hösten. Parallellt fortsätter vi arbetet med att förbereda våra produkter för export.

Jag får ofta frågan om vilka egenskaper som krävs för
att lyckas när man bygger bolag. Jag står fast vid att det är fokus och uthållighet, och nu börjar vi se resultaten. För bara några veckor sedan fick vi det kanske mest efterlängtade beskedet hittills detta år: FSAI har slutfört sin granskning och anser att vår omega-3 bör godkännas enligt Novel Foods-förordningen. Utlåtandet är nu inlämnat till EU-kommissionen och vi väntar det formella beslutet i oktober. Därmed kan vi äntligen börja sälja våra produkter i hela EU, inklusive Sverige. Fokus ligger nu vid att teckna fler avtal med strategiska partners och utveckla försäljningen, i Sverige, på utvalda internationella marknader, och förstås online.

Fredrika Gullfot
VD Simris Alg

Delårsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens