Pressmeddelanden

Simris Alg delårsrapport januari-juni 2016


· Nettoomsättningen ökade till 147 tkr (62) under andra kvartalet. I jämförelse med närmast föregående kvartal (jan–mars) ökade omsättningen med 24 procent.
· Rörelseresultatet förbättrades något under april-juni jämfört med närmast föregående kvartal och uppgick till –4 277 tkr (–3 605). Resultatet före skatt uppgick till –4 399 tkr (–3 595).
· En nyemission om 50,3 mkr genomfördes för att finansiera kommande satsningar och sprida ägandet inför börsnotering. Simris Algs B-aktie noterades på Nasdaq First North den 22 april.
· De likvida medlen ökade till 48 896 tkr (5 285) vid periodens utgång. Bolagets anläggningstillgångar ökade till 36 909 tkr (16 069).
· Den nya odlingsanläggningen i Hammenhög driftsattes.

Ur VD-ordet: Vi fortsätter leverera enligt plan
När denna rapport släpps står jag och packar resväskan för nästa tripp till Asien. Med andra ord har vi som planerat inlett vår exportsatsning mot Sydkorea, en spännande, hypermodern och trendmedveten marknad med stort intresse för hälsa och livsstil.

Vi ägnar just nu mycket tid åt kontakter och möten med importörer på plats i Seoul, för att få avtal med rätt partner för vår satsning. Vi passar även på att ställa ut på Vitafoods Asia i Hongkong i början av september – Asiens största mässa för kosttillskott och naturprodukter. Här får vi möjlighet att visa upp oss och träffa importörer från övriga asiatiska länder. Vi ser att intresset för vår svenska omega-3 från odlade alger är stort, och det är en spännande fas att få de konkreta affärerna på plats.

Hemma i Hammenhög har vi som planerat byggt ut algfarmen till full industriell skala med totalt 120 000 liter i vårt 2 000 m2 stora växthus. Det är en galet häftig känsla att plötsligt arbeta i så stor skala.

Sammanfattningsvis har rapportperioden präglats av fortsatt arbete enligt plan, vilket innebär att allt nu är riggat inför försäljningsstarten senare i år. Under hösten räknar vi med att de första produkterna från den nya, utbyggda anläggningen finns på hyllan. Där ska de inte bli stående länge, utan planen är förstås att vi får en rykande åtgång på vår världsunika omega-3 från svenskodlade alger.

Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens