Pressmeddelanden

Positivt besked angående Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-3

The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) har slutfört sin granskning och anser att Simris Algs omega-3 från odlade alger uppfyller kriterierna enligt EU-förordningen om nya livsmedel. Det officiella utlåtandet kommer nu lämnas in till EU-kommissionen. Bolagets omega-3-produkter kan därmed bli godkända för försäljning inom EU i början av oktober. 

Svenska Simris Algs omega-3-produkter från odlade alger är unika och helt nya på marknaden, varför de måste genomgå en omfattande granskningsprocess innan de får säljas till konsument inom EU. Irlands motsvarighet till Livsmedelsverket FSAI som hanterar bolagets ansökan har nu slutfört sin granskning. FSAI anser i sitt rapportutkast till bolaget att Simris Algs omega-3-ingrediens uppfyller kriterierna enligt artikel 3.1 i Förordningen (EG) 258/97 om nya livsmedel. FSAI har bett om kompletterande kommentarer på två frågor, och kommer därefter färdigställa det officiella utlåtandet som lämnas in till EU-kommissionen. Frågorna påverkar inte det positiva utlåtandet, utan är av teknisk karaktär och rör hållbarheten över lång tid samt halten av palmitoleinsyra.

När FSAI lämnat sitt utlåtande till EU-kommissionen kan övriga medlemsländer inkomma med eventuella frågor och kommentarer under en period av 60 dagar. Därefter kan FSAI utfärda det formella godkännandet, som då gäller inom samtliga EU:s medlemsländer inklusive Sverige. Det innebär att bolagets omega-3-produkter kan bli godkända för försäljning inom EU i början av oktober.

”Det är ett helt fantastiskt genombrott att vi snart får sälja våra produkter i Sverige och EU,” kommenterar bolagets grundare och VD Fredrika Gullfot. ”Det här öppnar så otroligt många nya dörrar för oss. Beskedet innebär att vi på allvar kan börja satsa även på vår hemmamarknad.”

Simris Alg har inlett lanseringen av sina uppmärksammande omega-3-tillskott på den svenska marknaden och bl.a. nyligen skrivit avtal med Apoteket. Den första produkten, Simris® Algae Omega-3 for Mothers, har redan börjat säljas på Apoteket.se. Försäljningsstart för Simris® Algae Omega-3 och varianten Simris® Algae Omega-3 for Athletes som faller under EU:s förordning om nya livsmedel beräknas nu alltså kunna ske i början av oktober. Parallellt förbereds produkterna för export på utvalda marknader utanför EU.

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens