Pressmeddelanden

Uppdatering om Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-3

EU-kommissionen har meddelat att Simris Algs ansökan om godkännande för sina omega-3-produkter kommer att behandlas under den nya förordningen om Nya livsmedel (EG-förordning 2015/2283), som trädde i kraft den 1 januari 2018. Beskedet innebär att granskning och godkännande kommer ges centralt av EFSA, EU-kommissionens organ för livsmedelssäkerhet.

Den nya förordningen ersätter EG-förordning 258/1997 om Nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, som kännetecknades av en mycket utdragen byråkratisk process. Enligt den gamla förordningen var det nationella myndigheter som granskade ansökningarna, och övriga medlemsländer inkom därefter med synpunkter som behövde adresseras innan formellt godkännande kunde ges. Simris Algs ansökan under den gamla förordningen granskades och tillstyrktes i augusti 2017 av FSAI, Irlands motsvarighet till Livsmedelsverket, men i oktober fick bolaget besked att fyra medlemsländer hade inkommit med synpunkter varför godkännandet fördröjdes.

Enligt besked i november skulle Simris Algs ärende tas upp på nytt i kommissionens Novel Foods-kommitté vid sitt sammanträde i april 2018, efter att synpunkterna adresserats. Beskedet är nu att ansökan istället skall föras över till det nya systemet, för centralt beslut av EFSA. Ett trettiotal ansökningar som gjordes enligt den gamla förordningen uppges befinna sig i liknande situation, och kommer enligt uppgift prioriteras.

”Klart det är frustrerande med ytterligare kast i tidsplanen, men det här är egentligen bra nyheter för oss”, kommenterar Simris Algs VD och grundare Fredrika Gullfot.

”Av egen erfarenhet vet vi ju att den gamla förordningen fungerade otroligt dåligt. Det räckte ju med att något medlemsland kom med synpunkter för att en ansökan skulle försenas med ytterligare ett halvår i stöten. Nu kommer ansökningarna istället hanteras centralt av EFSA, enligt fastställda tidsramar. Eftersom vi redan har FSAI:s beslut och svaren på synpunkterna på plats hoppas vi att det blir en smidig process nu.”

Simris Algs ansökan kommer snarast överföras till det nya systemet, och bolaget kommer löpande informera om ärendets framskridande så fort ny information blir känd.

”Det här ändrar ingenting i våra planer, vi fortsätter med vår lansering i USA och står samtidigt klara i startgroparna här hemma så fort godkännandet är klart”, säger Fredrika Gullfot.

Simris Algs omega-3-produkter lanserades så sent som för två veckor sedan hos butikskedjan Anthropologie i USA, där man också kan köpa produkterna online. Första officiella återförsäljare i Sverige blir Apoteket, så snart godkännandet är klart. Produkten Simris® Algae Omega-3 for Mothers som utvecklats specifikt för gravida och ammande finns redan i utvalda apoteksbutiker och på apoteket.se. 

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens