Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)

Simris Alg har idag hållit extra bolagsstämma på algfarmen i Hammenhög. Vid stämman beslutades att välja in Christian Ehrhardt som ny ledamot i styrelsen.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen fram till årsstämman 2017 ska bestå av fem ledamöter. Vidare beslöts att till ny ledamot välja Christian Ehrhardt. Övriga styrelseledamöter är fortsatt Anders Laurin (ordförande), Jan Johansson, Cecilia Jinert Johansson och Fredrika Gullfot. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ladda ned

Release

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens