Pressmeddelanden

Ledningsgruppsförändring i Simris Alg

Global Sales Director Maria Frisk tar över det formella ansvaret i ledningsgruppen efter Commercial Director Daphne Jaeschke under hennes föräldraledighet. Jordan Nasser, interim Commercial Director som rekryterades av Simris Algs tidigare VD Jonas Regnér, lämnar bolaget för nya utmaningar. 

Simris Algs ledningsgrupp består därmed av:

Fredrika Gullfot, VD
Daphne Jaeschke, Commercial Director (föräldraledig)
Maria Frisk, Global Sales Director
Anna Ternéus, Ekonomichef
Carmen Koncut Peterson, Operations Director

Förändringarna berör inte organisationen i övrigt. Bolagets processer fortsätter löpa planenligt enligt tidigare fastlagda strategier.

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens