Pressmeddelanden

Simris Alg delårsrapport jan-mar 2016

· Nettoomsättningen ökade till 119 tkr (21). Jämfört med närmaste föregående kvartal (okt-dec 2015) ökade omsättningen med drygt 60 procent. · Rörelseresultatet uppgick till -4 586 tkr (-2 725) och resultatet före skatt uppgick till -4 799 tkr (-2 742). · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 19 566 tkr (25 665). Efter rapportperiodens slut har en nyemission genomförts och likvida medel uppgår per den 17 maj till 60 123 tkr.

Ur VD-ordet: Milstolpar inför storskalig försäljningsstart
När jag skriver dessa ord har vi just lagt flera av våra största milstolpar någonsin bakom oss, och även skrivit ett litet stycke industrihistoria. Bara några veckor efter rapportperiodens utgång skördade vi de första algerna från den anläggning som nu byggts ut till full industriell skala. Sverige har därmed fått sin första riktigt storskaliga växthusodling av alger, en unik anläggning i internationell spjutspetsklass.

Strax innan detta upptogs handeln i Simris Algs aktie på Nasdaq First North, efter en övertecknad nyemission om drygt 50 miljoner kronor. Kapitaltillskottet ska användas till våra förestående försäljningsinsatser samt framtida investeringar i produktionskapacitet, och med den starka kassan kan vi nu helt och hållet fokusera på att skapa tillväxt och lönsamhet i bolaget.

Den aktuella rapportperioden januari-mars präglades av förberedelserna inför noteringen samt det stora utbyggnadsprojektet som nu går mot sitt slut. Samtidigt passade vi på att smyga igång förberedelserna för vår exportsatsning, inför den mer storskaliga försäljningsstarten som planeras till hösten. Våra första beställningar från Japan och Sydkorea visar att människor över hela världen börjar få upp ögonen för Simris Alg, och det är en mäktig känsla att stå inför en global mångmiljardmarknad med vår unika omega-3.

Fredrika Gullfot

VD Simris Alg AB

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens