Pressmeddelanden

Simris Alg beslutar om nyemission till L'Officiel Fund

Simris Alg har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 749 900 kronor till L’Officiel Fund, i enlighet med villkoren i det finansieringsavtal som tecknades med fonden den 28 mars 2018.

Nyemissionen avser 87 788 aktier serie B och innebär en ökning av aktiekapitalet med 7 628 kronor. Aktierna emitteras till en teckningskurs på ca. 8,51 kr motsvarande 90 procent av genomsnittlig slutkurs under prissättningsperioden om 15 handelsdagar räknat från 6 april 2018. Teckningslikviden 749,9 tkr skall användas som delbetalning av ett förskott om 3 055 tkr som erhållits från L’Officiel Fund till rörelsekapital och marknadsföring. Detta förskott kan återbetalas kontant eller helt eller delvis genom nyemissioner i enlighet med finansieringsavtalet. Nyemissionen kommer genomföras med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, i enlighet med föregående årsstämmans bemyndigande till styrelsen. Styrelsens motivering för att utnyttja bemyndigandet är att finansiera bolagets pågående marknadssatsning i USA.

L’Officiel Fund är ett samarbete mellan Global Emerging Markets (GEM) Group och Jalou Media Group, utgivare av det ikoniska internationella modemagasinet L’Officiel. Fonden lanserades i december 2017 med syfte att stötta globala och nya lyxvarumärken med kapital och marknadsföring. Finansieringsavtalet som tecknades den 28 mars 2018 innebär att Simris Alg kan emittera nya aktier till L'Officiel Fund i utbyte mot kontanta medel, efter avrop från bolagets sida. Aktierna emitteras till 90% av den genomsnittliga slutkursen under 15 handelsdagar närmast föregående avropet. L'Officiel Fund förbinder sig att teckna aktier för upp till 60 miljoner kronor under en treårsperiod i enlighet med dessa villkor. L'Officiel Fund har också erhållit 2,45 miljoner teckningsoptioner, som kan lösas in till samma antal aktier under en treårsperiod till en teckningskurs på 14 kronor per aktie. Den pågående nyemissionen är den första nyemissionen som Simris Alg kommer genomföra enligt finansieringsavtalet med L’Officiel Fund.

Ladda ned

Release

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens