Pressmeddelanden

Ny ekonomichef på Simris Alg

Den 18 maj kl. 8:00 lämnar Simris Alg AB (publ) sin delårsrapport för perioden januari - mars 2016. Inför publicering av delårsrapporten har bolaget även genomfört en omorganisation i ledningsgruppen. Anna Ternéus tar över som Ekonomichef efter Patrik Norberg, som under våren verkat som bolagets CFO.

Anna Ternéus anställdes i februari 2016 med ansvar för bolagets ekonomi och administration. Anna har drygt tjugo års erfarenhet som ekonomichef från Lars Weibull AB och Almi Skåne, där hon även ingick i ledningsgruppen. Avgående CFO Patrik Norberg har under våren arbetat som konsult för bolaget, med särskilt uppdrag att bygga upp bolagets CFO-funktion och rutiner inför bolagets notering på Nasdaq First North. Anna Ternéus tar nu över som Ekonomichef och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Ansvaret för Investor Relations tas över av VD Fredrika Gullfot.

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens