Pressmeddelanden

Simris Alg beslutar om nyemission till L'Officiel Fund

Simris Alg genomför en andra riktad nyemission om 751 951 kronor till L’Officiel Fund enligt villkoren i det finansieringsavtal som tecknades med fonden i mars 2018. Den första riktade nyemissionen till fonden om 746 900 kronor genomfördes i maj. Likviden från båda emissioner används som delbetalning av ett förskottslån om 3,1 miljoner kronor, som erhållits från L’Officiel Fund till rörelsekapital och marknadsföring. Återstående del av förskottslånet kommer att återbetalas kontant, då bolaget för närvarande inte planerar att göra ytterligare avrop enligt finansieringsavtalet.

Nyemissionen avser 86 324 aktier serie B och innebär en ökning av aktiekapitalet med 7 499 kronor. Aktierna emitteras till en teckningskurs på ca. 8,71 kr, motsvarande 90 procent av genomsnittlig slutkurs under prissättningsperioden om 15 handelsdagar räknat från 27 april 2018. Teckningslikviden 751 951 tkr skall användas som andra delbetalning av ett förskottslån om 3,1 miljoner kronor som erhållits från L’Officiel Fund till rörelsekapital och marknadsföring. Sedan tidigare har aktier för 746 900 kronor emitterats till fonden, där likviden användes som första avbetalning av förskottet. Återstående del av förskottslånet om cirka 1,6 miljoner kronor kommer att återbetalas kontant, såsom meddelat i samband med offentliggörandet den 6 juli av styrelsens förslag om företrädesemission.

Nyemissionen till L’Officiel Fund kommer genomföras med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, i enlighet med föregående årsstämmans bemyndigande till styrelsen. Styrelsens motivering för att utnyttja bemyndigandet är att finansiera bolagets pågående marknadssatsning i USA.

L’Officiel Fund är ett samarbete mellan Global Emerging Markets (GEM) Group och Jalou Media Group, utgivare av det ikoniska internationella modemagasinet L’Officiel. Fonden lanserades i december 2017 med syfte att stötta globala och nya lyxvarumärken med kapital och marknadsföring. Fonden stödjer Simris Alg genom ett treårigt finansieringsavtal och marknadsföring på USA-marknaden.

Ladda ned

Release

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens