Pressmeddelanden

Uppdatering om Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-3

I augusti slutförde The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) sin granskning om att godkänna Simris Algs omega-3 från odlade alger enligt EU-förordningen om nya livsmedel. I enlighet med regelverket har ärendet nu granskats av övriga medlemsländer, och fyra länder har inkommit med synpunkter på utlåtandet. Dessa behöver besvaras innan EU-kommissionen tar formell ställning och godkännande kan ges. Försäljningsstarten måste därför skjutas fram jämfört med den ursprungliga planen.

Svenska Simris Algs omega-3-produkter från odlade alger är unika och helt nya på marknaden, varför de faller under EU-förordningen om Nya Livsmedel. Det innebär att produkterna måste genomgå en omfattande granskningsprocess innan de får säljas till konsument inom EU. Irlands motsvarighet till Livsmedelsverket FSAI som hanterade bolagets ansökan slutförde sin granskning i augusti, och ansåg i sin rapport till EU-kommissionen att Simris Algs omega-3-ingrediens uppfyller kriterierna enligt artikel 3.1 i Förordningen (EG) 258/97 om nya livsmedel och bör godkännas för försäljning till konsument inom EU.

I enlighet med regelverket har övriga medlemsländer getts tillfälle att inkomma med eventuella frågor och kommentarer under en period av 60 dagar, som avslutades den 22 oktober. Fyra medlemsländer har lämnat synpunkter på ansökan och FSAI:s beslut, som behöver besvaras innan bolagets omega-3-produkter kan få det formella godkännandet från EU-kommissionen. De frågor som ska besvaras är mestadels av teknisk karaktär och rör hållbarheten över tid, sammansättningen och skillnader mot andra oljor, samt vilka metoder som använts för olika analyser. Hur lång tid den uppföljande processen tar är ännu oklart, men förfarandet är vanligt för helt nya produkter såsom Simris® Algae Omega-3.

”Vi hade räknat med att få börja sälja nu i oktober, och det är givetvis frustrerande att det tar ännu längre tid”, kommenterar Simris Algs VD och grundare Fredrika Gullfot.

”Det är tråkigt framförallt för våra kunder, som nu tvingas vänta ett tag till. Samtidigt rycker målsnöret närmare för var dag som går, så det handlar om att hålla ut helt enkelt.”

Simris Alg kan ännu inte lämna några nya prognoser om försäljningsstart, men räknar med att kunna besvara de inkomna synpunkterna redan i veckan. Bolaget kommer löpande informera om ärendets framskridande så fort ny information blir känd.

Simris Alg har under sommaren inlett lanseringen av sina uppmärksammande omega-3-tillskott på den svenska marknaden och bl.a. skrivit avtal med Apoteket som återförsäljare. Den första produkten, Simris® Algae Omega-3 for Mothers, har redan börjat säljas på Apoteket.se. Försäljningsstarten för Simris® Algae Omega-3 och varianten Simris® Algae Omega-3 for Athletes som faller under EU:s förordning om nya livsmedel sker så fort godkännandet är klart. Parallellt förbereds produkterna för export på utvalda marknader utanför EU, och nyligen meddelade bolaget samarbete med en distributör i Sydkorea.  

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens