Pressmeddelanden

Simris Alg delårsrapport januari-september 2016


· Nettoomsättningen ökade till 215 tkr (98) under tredje kvartalet. I jämförelse med närmast föregående kvartal (april–juni) ökade nettoomsättningen med 46 procent.
· Rörelseresultatet uppgick till –3 305 tkr (–2 187) under tredje kvartalet och förbättrades jämfört med närmast föregående kvartal. Resultatet före skatt uppgick till –3 399 tkr (–2 300).
· De likvida medlen uppgick till 41 366 tkr (10 402) vid periodens utgång. Bolagets anläggningstillgångar ökade till 41 331 tkr (18 548). Under kvartalet gjordes ytterligare investeringar i utbyggnaden av odlingsanläggningen, som nu är slutförd.
· Christian Ehrhardt utsågs vid extra bolagsstämma till ny styrelseledamot.

Ur VD-ordet: Nya milstolpar i vår tillväxt

I dagarna har den första batchen Simris® Algae Omega-3 levererats, där oljan kommer från vår nya, utbyggda produktionsanläggning. Därmed är det dags att börja skriva ett nytt kapitel i vår historia, där vi på allvar gått från pilotproduktion till industriell skala i hela kedjan från odling till färdig slutprodukt. Det innebär också att vi nu kan börja sälja, på allvar.

Timingen hade inte kunnat vara bättre, för vi har precis fått en första indikativ tidplan från FSAI, Irlands motsvarighet till Livsmedelsverket, att ett godkännande av vår omega-3 enligt förordningen om Nya Livsmedel (Novel Foods) sannolikt kommer bli klart till sommaren 2017. Det innebär att samtliga våra produkter kommer att kunna säljas inom hela EU, inklusive Sverige. Organisationen går därför på högvarv, med rekryteringar av nyckelpersoner inom främst sälj och marknad, som ett led i en större satsning att rigga Simris Alg för global tillväxt.

Men redan under rapportperioden har vi börjat växla upp våra försäljningsinsatser. Försäljningsintäkterna fortsätter att öka, och vi har knutit kontakt med två distributörer i Sydkorea, där diskussioner nu gått in i konkret fas. Vi fick även god respons vid fackmässan Vitafoods Asia i Hongkong i september, där vi såg ett stort intresse även från andra delar i Asien, såsom Malaysia, Japan, Singapore och Hongkong.

På hemmaplan fortsätter vår satsning på apoteksmarknaden. Vi har också inlett en satsning på gravida och ammande kvinnor med vår Simris® Algae Omega-3 for Mothers. Satsningen kommer trappas upp under innevarande period.

Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens