Pressmeddelanden

Simris Alg bokslutskommuniké januari - december 2017

Oktober – december 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 268 tkr (247).
· Rörelseresultatet uppgick till –6 407 tkr (–6 589).
· Resultatet före skatt uppgick till –6 462 tkr (–6 729).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –5 756 tkr (–7 215).
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 425 tkr (32 129).
· Lansering av Simris Algs omega-3-tillskott i USA. Första återförsäljare är lifestylekedjan Anthropologie.

Januari – december 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 854 tkr (726).
· Rörelseresultatet uppgick till –22 609 tkr (–18 757).
· Resultatet före skatt uppgick till – 22 963 tkr (–19 326).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –23 621 tkr (–18 642).
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

UR VD-ORDET: HEJDÅ 2017, VÄLKOMMEN 2018!

Vårt viktigaste genombrott under året var lanseringen i USA hos exklusiva butikskedjan Anthropologie. Anthropologie med sina drygt 200 butiker är ett mecka för trendmedvetna shoppare, och vi är extremt stolta att vara bland de första varumärkena som valdes ut till deras nya Wellness-satsning, med startskott i Palo Altos flagskeppsbutik i januari 2018.

I Sverige har vi nu avtal med både Apoteket AB och Axstores AB (Åhléns) som återförsäljare till våra omega-3-produkter, så fort godkännandet enligt nya EU-förordningen om nya livsmedel blir klart. Här ligger vi nu i en prioriterad grupp bland de ärenden som redan granskats, och kommer löpande informera om hur processen framskrider.

Vad gäller den aviserade riktade nyemissionen för vi diskussioner med flera intressanta potentiella delägare. För att undvika tidspress och säkra bolagets drift har vi tagit upp ett lån från AB Box Play med 4 miljoner kronor. Kassan räcker därmed för närvarande till och med juli.

Vi kommer under 2018 förstärkt satsa på USA som vår första ’hemmamarknad’, med New York, Los Angeles och San Francisco som utgångspunkt. USA är världens största marknad för omega-3, före Asien och Europa. Enligt National Institutes of Health (NIH) tar 7,8 procent av vuxna i USA regelbundet omega-3-tillskott, eller 18,8 miljoner människor. Om vi antar att en procent av dessa tillhör målgruppen för Simris® Algae Omega-3, dvs 188 000 personer, så skulle det innebära en potentiell marknad värd 124 miljoner USD vid dagens försäljningspris. Det gör att en lyckad lansering i USA är vårt främsta mål för 2018.

Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på: http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens