Pressmeddelanden

Personalen tecknar optioner i Simris Alg AB

Vid Simris Algs årsstämma den 11 maj 2017 beslutades att emittera teckningsoptioner till anställda. Styrelsen har nu beslutat om tilldelning i enlighet med personalens teckningar. Totalt tecknades och tilldelades 122 825 teckningsoptioner varav VD Jonas Regnér 75 000 optioner, befattningshavare i ledningsgruppen 17 908 optioner, och övriga anställda 29 917 optioner. 

Villkoren för teckningsoptionerna motsvarar tidigare års optionsprogram till anställda. Löptiden är fem år och varje option ger rätt till teckning av en aktie till teckningskurs 20:33 kr, motsvarande 130 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 12–25 maj 2017. Optionerna har emitterats till marknadsmässiga villkor till ett pris av 2:75 kr per teckningsoption. Följande antal optioner har tecknats av insynspersoner i ledningen:

Jonas Regner, VD 75 000 optioner
Anna Ternéus, Ekonomichef   5 000 optioner
Daphne Jaeschke, Commercial Director   2 908 optioner
Carmen Peterson, Operations Director   5 000 optioner
Maria Frisk, Global Sales Director   5 000 optioner
Övriga anställda 29 917 optioner

Optionsprogrammet riktade sig enbart till anställda i bolaget. Programmet var inte öppet för styrelseledamöter eller anställda som även är styrelseledamöter. Maximal utspädning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande uppgår till 1,3 procent.

Ladda ned

Release

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens