Pressmeddelanden

Simris Alg bokslutskommuniké januari - december 2016

Oktober – december 2016 · Nettoomsättningen ökade till 247 tkr (102). I jämförelse med närmast föregående kvartal (juli–september) ökade nettoomsättningen med 15 procent. · Rörelseresultatet uppgick till –6 589 tkr (–3 060). · Resultatet före skatt uppgick till –6 729 tkr (–3 170). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7 215 tkr (–1 630). · De likvida medlen uppgick till 32 129 tkr (25 665) vid periodens utgång. · Simris Alg erhöll en indikativ tidplan för formellt godkännande av bolagets omega-3-produkter enligt EU-förordningen om nya livsmedel (Novel Foods). Januari – december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 726 tkr (283), vilket motsvarar en ökning med 156 procent. · Rörelseresultatet uppgick till –18 757 tkr (–11 577). · Resultatet före skatt uppgick till –19 326 tkr (–11 807). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –18 642 tkr (–8 351). · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

ETT HÄNDELSERIKT ÅR

Det är dags att lägga 2016 till handlingarna och det har i alla hänseenden varit det mest händelserika året i vår historia. 2016 var året då vi gick från innovationsbaserat utvecklingsbolag till producerande företag på riktigt.

Sedan sommaren odlar vi alger och producerar omega-3 i full industriell skala, i en av världens mest moderna storskaliga odlingsanläggningar. De första färdiga burkarna med Simris® Algae Omega-3 från den utbyggda anläggningen levererades i oktober. Vi är extremt stolta över att vår process i princip sömlöst gått från pilot till industri, vilket än en gång bevisar att vår teknik ger oss ett unikt försprång när det gäller vår framtida utveckling och tillväxt.

2016 var också året då vi infriade löftet till våra aktieägare om att notera bolaget på Nasdaq First North. Noteringen var ett naturligt steg i vår utveckling för att öka kännedomen om Simris, vår verksamhet och vårt varumärke.

Den planerade lanseringen av Simris® Algae Omega-3 under 2016 drabbades tyvärr hårt av EU:s regelverk gällande nya livsmedel. En stor milstolpe var därför när vi i december fick besked om officiell tidplan för godkännandet för Simris® Algae Omega-3 från FSAI, irländska motsvarigheten till livsmedelsverket.

I avvaktan på Novel foods-godkännandet valde vi att göra en ordentlig översyn av organisationen, för att bättra rigga företaget för försäljning och tillväxt. I samband med det hade jag turen att få träffa Jonas Regnér, som hade ett intressant förflutet från att bygga premiumvarumärke inom dagligvaruhandeln i och med sina tidigare tjänster som sälj- och marknadschef och sedan VD för Gooh AB. Ganska snart stod klart för mig och styrelsen att Jonas kommer vara bättre lämpad än jag själv att bära ledartröjan i den affärsfas vi går in i, varför jag med varm hand kommer överlämna VD-posten till Jonas under våren. Jag kommer själv fortsätta arbeta med Simris Alg i oförminskad kraft, där planen är att jag föreslås rollen som arbetande styrelseordförande från årsstämman i maj.

Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på: http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens