Pressmeddelanden

Simris Alg delårsrapport januari-september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 263 tkr (215) under tredje kvartalet, en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till –5 692 tkr (–3 305) under tredje kvartalet och resultatet före skatt uppgick till –5 774 tkr (–3 399). · Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13 538 tkr (41 366). · The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) tillstyrker ansökan om Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-3-produkter. Formellt godkännande väntas 17 april 2018. · Samarbete inlett med Seoul-baserade Infobell för marknadsföring av Simris Algs produkter i Sydkorea, samt lansering vid VOGUE Fashion Night Out i Berlin.

UR VD-ORDET: TASTE THE FUTURE

När jag skriver dessa rader har jag precis kommit hem från London och New York, där vi presenterat Simris Alg för återförsäljare, samarbetspartners och möjliga investerare. Det är alltid en kick att känna det intresse som finns för oss och vår verksamhet ute i världen. Senaste energiboostar var ett videoklipp på Mashable med sina 16 miljoner följare i sociala medier, och ett dubbelsidigt uppslag om framtidens mat i The London Evening Standard med vår omega-3 i kaxig storbild.

Den energiboosten var välbehövlig i en period som trots goda nyheter även inneburit förseningar och väntan. I augusti tillstyrkte Food Safety Authority of Ireland (FSAI) vår ansökan om att godkänna Simris® Algae Omega-3 enligt EU-förordningen om Nya Livsmedel. Beslutet var ett genombrott efter flera års väntan, och innebär att våra produkter kommer att bli godkända som livsmedel inom EU inklusive Sverige. Vi räknade då med att vi skulle få det formella godkännandet i oktober, och därmed kunna börja sälja våra produkter. I slutet av oktober fick vi dock beskedet att fyra medlemsländer hade inkommit med synpunkter på vår ansökan, som först behöver adresseras innan godkännande kan ges. Detta är enligt EU-kommissionen inget ovanligt utan standardprocedur vid så pass nya livsmedel som våra. Vi har nu lämnat in våra svar och i nästa steg kommer en kommitté besluta ifall man anser att synpunkterna därmed är tillräckligt besvarade. Enligt den tidsplan vi just fått räknar man med att vårt ärende kommer att tas upp för beslut vid Novel Foods-kommitténs sammanträde den 17 april 2018. Vad gäller planerad försäljningsstart i Sverige och EU räknar vi därför med andra kvartalet 2018.

Desto mer arbete har hänt bakom kulisserna, inte minst när det gäller våra internationella försäljningsinsatser. I Berlin genomförde vi ett lyckat lanseringsevent i samband med VOGUE Fashion Night Out i början av september. Samma månad kunde vi också pressmeddela att vi inlett samarbete med Infobell, en distributör baserad i Seoul, som ska sälja våra produkter genom olika försäljningskanaler i Sydkorea. Andra internationella marknader där vi räknar med klara försäljningsavtal i närtid är Singapore och USA.

Fredrika Gullfot
VD Simris Alg

Delårsrapporten finns tillgänglig på: http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens