Pressmeddelanden

Ny tidsplan för Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-3-produkter

EU-kommissionens Novel Foods-kommitté räknar med att behandla Simris Algs ansökan om Novel Foods-godkännande vid sitt sammanträde i april. I avvaktan på försäljningsstart inom EU kommer Simris Alg fortsätta fokusera på internationella marknader utanför EU.

I augusti lämnade Irlands livsmedelsmyndighet FSAI sitt utlåtande om att godkänna Simris Algs omega-3-produkter enligt EU-förordningen om nya livsmedel till EU-kommissionen. I enlighet med proceduren har fyra medlemsländer lämnat synpunkter på ansökan, som först behöver adresseras innan formellt godkännande kan ges för försäljning inom EU.  

Enligt den tidsplan som idag kommunicerats till bolaget kommer ärendet att tas upp för beslut i EU-kommissionens Novel Foods-kommitté den 17 april 2018. Försäljningsstart inom EU för Simris Algae Omega-3 och varianten Simris Algae Omega-3 for Athletes planeras därför till andra kvartalet 2018.

“Självklart är det jobbigt att det tar sådan tid,” kommenterar VD Fredrika Gullfot. “Samtidigt är det alltid skönt att få konkreta datum att förhålla sig till. Nu kan vi anpassa oss efter läget, och lägga mer krut på våra internationella affärer. Det är ju inte så att vi saknar att göra - tvärtom kan det vara bra med ett tydligare fokus under en period."

I avvaktan på godkännande inom EU kommer Simris Algs fokus förstärkt ligga på försäljning till marknader utanför EU. Sedan tidigare har bolaget inlett samarbete med distributören Infobell i Sydkorea, dit produkterna för närvarande förbereds för export. Andra marknader som står på tur är USA och Singapore.

Ladda ned

Release

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens