Row around Svalbard i mål

Vi älskar havet och vår fina planet, och som stolta sponsorer av Row Around Svalbard är vi glada att se att expeditionen fullföljd. De två roddarna Glenn Mattsing och Sören Kjellkvist är tillbaka på fast mark igen efter sin resa runt Svalbard. En rodd på 44 dygn bland isbjörnar, valrossar och fantastiska landskap.

Glenn Mattsing and Sören Kjellkvist

Havsisen smälter

Målet med expedition var att öka medvetenheten om hur den globala uppvärmningen påverkar Arktis, genom att ro runt Svalbard för första gången någonsin. Något som inte varit möjligt tidigare på grund av att istäcket hindrat de flesta farkoster att runda den nordliga delen av ön. Men med klimatförändringar och stigande global temperatur smälter havsisen, och vattnet norr om Svalbard har varit farbart.

Row Around Svalbard

Norra halvklotet och klimatförändringar

Row Around Svalbard har tydligt visat hur klimatförändringen har en dramatisk inverkan på norra halvklotet, och för de djur som lever där. En viktig del av expeditionen var att ta fram undervisningsmaterial till skolor, som nu finns tillgängligt på Naturskyddsföreningens hemsida.

Expeditionen började sommaren 2017 över Barentshav till Longyearbyen och fortsatte sommaren 2018 med den avslutande sista sträckan runt Svalbard.

Läs allt om expeditionen här eller se filmen.