Simris Alg på Algae Biomass Summit

Algae Biomass Summit är algvärldens största internationella branschevent. Konferensen hölls denna år i Minneapolis. VD Fredrika Gullfot var på plats och presenterade Simris Alg – the establishment of a Swedish algae industry. Bland övriga svenska deltagare märktes Eva Albers, Chalmers, och Francesco Gentili, SLU Umeå.