Simris laboratory

SIMRIS BIOMIMETICS

Mikroalger har genom evolutionen utvecklat intrikata biokemiska system, till exempel för att kontrollera celltillväxt eller skydda sig mot olika hot i omgivningen såsom UV-strålning, bakterier och virus. Det gör att mikroalger är en unik plattform för discovery av olika typer av farmakologiskt verksamma ämnen, med intensiv forskning inom bland annat cancer, hudsjukdomar, immunförsvar och antivirala och antibakteriella effekter.

Vidare har mikroalger förmåga till vissa så kallade post-translationella modifikationer som saknas i konventionella bioprocesstekniska produktionsplattformar såsom bakterier eller jäst. Det gör mikroalger till en intressant produktionsorganism för utvecklingen av andra generationens peptid- och proteinbaserade läkemedel som idag begränsas till svårodlade mammalieceller.

Inom området SIMRIS BIOMIMETICS bedriver vi forskning, utveckling och kommersialisering av ämnen och extrakt från mikroalger för tillämpningar inom avancerad hudvård och läkemedel. Utvecklingsportföljen är långsiktig, men de första produkterna inom hudvård beräknas nå b2b-marknaden redan under 2022.

Utvecklingen bedrivs i nära samarbete med ledande forskare inom hudens funktion och bioprocessteknik.

[sidan är under uppbyggnad]