Söker du info om våra konsumentprodukter?

KONSUMENT

Här hittar du våra

FÖRETAGSSIDOR

med naturen som förebild

Mikroalger är små encelliga vattenorganismer och alla växters urmödrar. De bildar basen i havens näringskedja och än idag kommer över hälften av det syre vi andras från mikroalgernas fotosyntes. Genom miljarder år av evolution har mikroalger utvecklat en mängd av biologiskt aktiva ämnen.

Simris Alg är ett svenskt bolag som utvecklar produkter och ingredienser från odlade mikroalger, som överlägsna alternativ till ohållbara råvaror från fisk och andra marina djur. Vi finns i Hammenhög på Österlen, nära solen och havet.

SIMRIS ALG I MEDIA