Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Vår ticker? SIMRIS, såklart.


Kallelse till årsstämma 4 juni 2020

Styrelsen har kallat till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 11.00. Av säkerhetsskäl och för att begränsa smittspridning av covid-19 uppmanar vi våra aktieägare att inte delta personligen vid stämman. Som försiktighetsåtgärd kommer VD inte att finnas på plats för att hålla sedvanligt anförande. En presentation kommer istället att visas via videolänk. Vidare kommer ingen förtäring att erbjudas vid stämman, och den sedvanliga rundvandringen i algfarmen utgår.

Vi ber våra aktieägare att istället att utöva sin rösträtt genom att rösta på distans. Du utövar din rösträtt vid stämman genom att skicka in dina röster till bolaget på förhand genom s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

För förhandsröstning använder du ett digitalt formulär på www.bit.ly/postrosta-simrisalg som fylls i och skickas in elektroniskt senast fredagen den 29 maj 2020. Ytterligare instruktioner finns i formuläret. När du skickat in formuläret får du en bekräftelse på din röst via e-post.

Fullständig kallelse med agenda och förslag till beslut hittar du här:
Kallelse till Årsstämma i Simris Alg AB (publ)