Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Vi var därmed ett av de första veganska börshandlade bolagen. Vår ticker? SIMRIS, såklart.


 

Företrädesemission av units 2020

Simris Alg AB genomför just nu en företrädesemission av units om cirka 29,1 MSEK med teckningsperiod 24 juni – 8 juli 2020. Här hittar du prospekt och annat material i samband med företrädesemissionen.

Erbjudandet i sammandrag (teaser)
Investment teaser in English

Prospekt (EU-tillväxtprospekt registrerat hos Finansinspektionen den 18 juni 2020)

Dokument som införlivas i prospektet genom hänvisning:
Se sid. 4 i Prospektet om vilka sidor som införlivas
Delårsrapport jan – mar 2019
Delårsrapport jan – mar 2020
Simris Alg årsredovisning 2018
Simris Alg årsredovisning 2019
Villkor teckningsoptioner 2020/1

Dokument och blanketter samt möjlighet att teckna online finns hos Mangold Fondkommission: Erbjudande till teckning av units i Simris Alg AB

VD-intervju för Mangold Insight, juni 2020