Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Vår ticker? SIMRIS, såklart.


Kallelse till extra bolagsstämma 19 december 2019

Styrelsen i Simris Alg AB (publ) har kallat till extra stämma den 19 december 2019 för val av ny styrelse. Som ny ledamot föreslås Magnus Högström. Omval föreslås av Johan Jörgensen (ordf), Nils Andersson, Anders Frostenson och Fredrika Gullfot. Nedan finner du kallelse till extra stämman och fullmaktsformulär, samt det pressmeddelande vi gick ut med i samband med kallelsen.

Kallelse till extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)

Fullmaktsformulär

Pressmeddelande: Val av ny styrelse i Simris Alg

Kommuniké från extra bolagsstämma 21 november 2019

Torsdagen 21 november hölls extra bolagsstämma för val av ny styrelseordförande. Johan Jörgensen valdes in som ny ledamot och ordförande i styrelsen. Nedan finner du kommunikén från extra stämman.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)

Finansiell kalender

2019
12 februari: bokslutskommuniké 2018
8 maj: delårsrapport januari – mars 2019
8 maj: årsstämma
13 augusti: delårsrapport januari–juni 2019
5 november: delårsrapport januari–september 2019

2020
14 februari: bokslutskommuniké 2019