Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North. Vår ticker? SIMRIS, såklart.


Företrädesemission 2018

Vid extra bolagsstämman den 25 juli 2018 beslutades om en företrädesemission av högst 3 769 644 aktier av serie B. Här kan du ladda ner Informationsmemorandum och annat underlag till företrädesemissionen:

Informationsmemorandum

Särskild anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Bolagsordning för Simris Alg AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2018

Årsredovisning 2017 inklusive revisionsberättelse

Årsredovisning 2016 inklusive revisionsberättelse


Investerarträffar:

Stockholm 27 augusti
Tid: kl. 8.30–12.40, Simris Alg presenterar kl. 09.25–09.50
Plats: Investerardagen Scandic Klara Hotell i Stockholm, Slöjdgatan, Hötorget
Anmälan: via hemsidan www.financialstockholm.com
Eventet sänds även live genom Nyhetsbyrån Direkt på https://www.youtube.com/watch?v=kQx_CVh8LvQ

Malmö 30 augusti
Tid: kl. 8.30–13.00, Simris Alg presenterar kl. 10.15–10.40
Plats: Investerardagen på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö
Anmälan: via hemsidan www.financialstockholm.com

Stockholm 4 september
Tid: kl. 11.45–13.15
Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm
Anmälan: via email till invitation.sweden@arctic.com, senast 31 augusti


 

Finansiell kalender

2018
20 februari 2018: bokslutskommuniké 2017
8 maj 2018: delårsrapport januari – mars 2018
8 maj 2018: årsstämma
27 juli 2018: extra bolagsstämma
21 augusti 2018: delårsrapport januari–juni 2018
20 november 2018: delårsrapport januari–sept 2018

2019
12 februari 2019: bokslutskommuniké 2018