Extra bolagsstämma 2023-03-06

Kallelse till extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)
Notice of extraordinary general meeting of Simris Alg AB (publ)

Simris Alg AB (publ) håller extra bolagsstämma den 6 mars 2023 klockan 10.30 på Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, i Hammenhög.

Simris Alg AB (publ) will on 6 March 2023 at 10.30 AM hold an extraordinary general meeting at Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, in Hammenhög.

Kallelse till extra bolagsstämma i Simris Alg AB / Notice of extraordinary general meeting of Simris Alg AB

 

FULLMAKTSFORMULÄR / POWER OF ATTORNEY FORM

 

Bilaga A - Förslag ny bolagsordningen / Appendix A - Proposed articles of association

 

Styrelsens redogörelse enligt 16 a kap 7 / The board of directors report pursuant to chapter 16 a, Section 7

ÅRSSTÄMMA 25 MAJ 2022

Kallelse till årsstämma i Simris Alg AB (publ)
Notice of annual general meeting

 Tid: 25 maj 2022 klockan 11.00
Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Time: 25 May 2022, at 11 00 am.
Place: The algae farm, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Simris Alg Kallelse Årsstämma 2022-05-25

 

Fullmakt Simris Alg -- Årsstämma 2022-05-25

 

Item 14 Resolution in respect of proposal to issue warrants to board members
Punkt 14 Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
Bilaga A Villkor teckningsoptioner 2022 2025 i Simris Alg AB Styrelse

Punkt 15 Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner
Item 15 Resolution in respect of proposal to issue warrants to key employees
Bilaga A Villkor teckningsoptioner 2022 2025 i Simris Alg AB Nyckelpersoner

 

Extra bolagsstämma 2022-04-08

Kallelse till extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)

Tid: 8 april 2022 klockan 10.00
Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Simris Alg Kallelse extra bolagsstämma 2022-04-08

Bilaga 1A med optionsvillkor 2022_1
Bilaga 1A med optionsvillkor 2022_2
Fullmakt

 

PIONEERING ALGAE BIOTECH SINCE 2011

Simris Alg är ett bioteknikbolag i den gröna utvecklingens absoluta framkant. Vi utvecklar och tillverkar bioaktiva ämnen från odlade mikroalger, för tillämpningar inom nutrition, cosmeceuticals och läkemedel. Vår teknik ersätter ohållbara råvaror från hotade arter och känsliga marina ekosystem, och ger tillgång till helt nya ämnen med ursprung i havet. Vi har framgångsrikt utvecklat vår plattform från labb till industriell skala och validerat konceptet genom att ta ut våra första produkter på marknaden. Vi tar nu forskningen vidare och fortsätter utveckla potentialen genom våra affärsområden Biomimetics och Novel Foods.

Simris Alg ägs av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på mikroalger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Vi var därmed ett av de första veganska börshandlade bolagen. Vår ticker? SIMRIS, såklart.

ÅRSSTÄMMA 7 MAJ 2021

Kommuniké från årsstämma i Simris Alg AB (publ)

Fredagen den 7 maj 2021 hölls årsstämma i Simris Alg AB (publ). Vid stämman var 3 472 985 aktier representerade, vilket motsvarar 4,4 % av totala antalet aktier. Samtliga beslut fattades i enlighet med i kallelsen framlagda förslag. Den fullständiga bokslutskommunikén kan du ladda ner här.

Hälsning från frånträdande styrelsen:

Kära aktieägare,

årsstämman 2021 innebär inte bara det formella slutet på ett bokslutsår, utan också ett personligt bokslut över en mycket intressant och dynamisk period för dem av oss i styrelsen som nu frånträder sina uppdrag. Jag ska inte undanhålla att det från stund till annan har varit utmanande, men den strategiska grund som Simris nu står på har i våra ögon aldrig varit mer logisk förankrad i den pågående gigantiska omställningen av samhälle och näringsliv där innovation, och inte minst biotech, är grunden. Jag hoppas att den förtydligade kommunikationen kring Simris har fått fler att förstå vad detta är för bolag och den roll det kan spela framöver. Inte minst genom den portfölj av innovationer som nu börjar synas ut till omvärlden.

Jag har själv i samband med detta fått frågan varför Simris gör en så pass stor omstrukturering av styrelsen. Det enkla svaret är att bolagets aktieägare ska representeras av det bästa möjliga teamet givet den situation bolaget befinner sig i och den strategiska riktning bolaget ska röra sig i. En styrelse får helt enkelt aldrig vara så förmäten att den tror sig vara rätt i alla lägen. Däremot ska styrelse, ledning och valberedning alltid sträva mot att bolaget ska ha de bästa förutsättningarna för att kliva in i framtiden. Det tror vi att Simris nu har, både i form av strategisk riktning och de individer som nu ska lotsa bolaget till nästa nivå. Det är kort sagt ett kärt farväl till ett bolag vi alla älskar, ett varmt välkomnande till den tillträdande styrelsen och med önskan om god färd in i framtiden!

Den frånträdande styrelsen i Simris Alg AB

Genom

Johan Jörgensen, frånträdande styrelseordförande

 

Övriga handlingar:

Kallelse till årsstämma i Simris Alg AB (publ)

Punkt 7 Årsredovisning med revisionsberättelse 

Punkt 9 Förslag till ny bolagsordning

Punkt 10-13 Valberedningens förslag

Punkt 15 Aktieägares förslag om optionsprogram till styrelsen
Bilaga optionsvillkor

Punkt 16 Styrelsens förslag om optionsprogram till ledning och anställda
Bilaga optionsvillkor