Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Vår ticker? SIMRIS, såklart.


Kallelse till extra bolagsstämma 21 november 2019

Styrelsen i Simris Alg AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma för val av ny styrelseordförande. Fullständig kallelse med beslutsförslag och fullmaktsformulär hittar du här nedan.

Kallelse till extra stämma

Fullmaktsformulär

Pressmeddelande – Ny styrelseordförande till Simris Alg

Finansiell kalender

2019
12 februari: bokslutskommuniké 2018
8 maj: delårsrapport januari – mars 2019
8 maj: årsstämma
13 augusti: delårsrapport januari–juni 2019
5 november: delårsrapport januari–september 2019

2020
14 februari: bokslutskommuniké 2019