Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North. Vår ticker? SIMRIS, såklart.


Extrastämma 10 oktober 2019

Styrelsen i Simris Alg AB (publ) har kallat till extrastämma. Nedan finner du underlagen till stämman. 

Tid: 2019-10-10 klockan 15.00
Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Kallelse

Beslutsbilaga företrädesemission

Bilaga 1A med optionsvillkor serie 2019-2

Bilaga 1B med optionsvillkor serie 2019-2

Revisors yttrande 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Styrelseprotokoll med emissionsbeslut

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Fullmakt

 

Finansiell kalender

2019
12 februari: bokslutskommuniké 2018
8 maj: delårsrapport januari – mars 2019
8 maj: årsstämma
13 augusti: delårsrapport januari–juni 2019
5 november: delårsrapport januari–september 2019

2020
14 februari: bokslutskommuniké 2019