Simris Alg är ett svenskt pionjärföretag som odlar alger. Grön tillväxt på riktigt.

Simris Alg ägs idag av ett stort antal privatpersoner, företag och organisationer som med sina investeringar möjliggjort vår banbrytande satsning på omega-3 från odlade alger. På denna sida samlar vi information som riktar sig till både befintliga och nya delägare.

Aktien handlas sedan 22 april 2016 på Nasdaq First North. Vår ticker? SIMRIS, såklart.


Årsstämma 8 maj 2019

Styrelsen för Simris Alg AB (publ) har kallat till årsstämma. Nedan finner du underlagen till stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga underlag för punkt 9, 14 och 15 läggs ut senast tre veckor innan stämman. Valberedningens förslag läggs ut senast två veckor innan stämman.

I samband med årsstämman har vi sedvanlig visning av anläggningen för aktieägare. Möjlighet finns till efterföljande middag på Hammenhögs Gästgivaregård (efter föranmälan, till självkostnadspris). Varmt välkomna!

Tid: 2019-05-08 klockan 17.00
Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Kallelse

Årsredovisning 2018 inkl revisionsberättelse

Beslutsförslag punkt 10 Bolagsordning

Beslutsförslag punkt 15 Bemyndigande

Beslutsförslag punkt 16 Teckningsoptioner
Bilaga till förslag punkt 16 Teckningsoptioner

Valberedningens förslag punkt 11, 12, 13 och 14

Formulär för fullmakt

 

Finansiell kalender

2019
12 februari: bokslutskommuniké 2018
8 maj: delårsrapport januari – mars 2019
8 maj: årsstämma
13 augusti: delårsrapport januari–juni 2019
5 november: delårsrapport januari–september 2019

2020
14 februari: bokslutskommuniké 2019