Aktien

Simris Alg AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North. Aktiens kortnamn är SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Första handelsdag var 22 april 2016.

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag som är noterade på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Det är Nasdaq First North som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Certified Advisor till Simris Alg är Västra Hamnen Corporate Finance.

Aktieägare

Aktieägare Antal aktier Procent kapital Procent röster
Tio största aktieägare per 180630
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 283 710 13,39 13,05%
Gullfot, Fredrika 964 194 10,15 12,45%
FV Group AB 558 744 5,83 5,68%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 428 648 4,47 4,36%
Sundsporten AB 310 000 3,23 3,15%
Gilstring, Kåre 249 822 2,61 2,54%
Ekdahl, Ingemar 203 000 2,12 2,06%
Förbundet Djurens Rätt 188 900 1,97 1,92%
Pinntuvorna AB 165 000 1,72 1,68%
Johansson, Bengt 156 693 1,63 1,59%

Insiderhandel

Sedan 3 juli 2016 gäller nya regelverk om rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns nu i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö

Kontaktperson: Christer Nilsson
Tel: 0733 968 404
E-post: christer.nilsson@vhcorp.se