Aktien

Simris Alg AB (publ) aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Första handelsdag var 22 april 2016.

Viktig information om Nasdaq First North GROWTH MARKET

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag som är noterade på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Det är Nasdaq First North Growth Market som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Certified Advisor till Simris Alg är Västra Hamnen Corporate Finance.

Aktieägare

Aktieägare Antal aktier Procent kapital Procent röster
Tio största aktieägare per 200630
BOX PLAY AB 2 670 023 12,4 12,3%
GULLFOT, INGRID FREDRIKA MARIA 1 051 565 4,9 6,0%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 1 161 057 5,4 5,3%
FV GROUP AB 933 049 4,3 4,3%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 521 291 2,7 2,7%
JOHANSSON, BENGT 443 100 2,1 2,0%
SUNDSPORTEN AB 434 000 2,0 2,0%
IDEELLA FÖRENINGEN DJURENS RÄTT 344 508 1,6 1,6%
LUDVIG LÖNGÅRDH 306 092 1,4 1,4%
SVEN JÖNSSON 289 032 1,3 1,3%

Insiderhandel

Sedan 3 juli 2016 gäller nya regelverk om rapportering av insiderhandel. Uppgifter om insynspersoner och insiderhandel finns nu i insynsregistret på Finansinspektionens hemsida.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Jungmansgatan 12
211 19 Malmö

Kontaktperson: Christer Nilsson
Tel: 0733 968 404
E-post: christer.nilsson@vhcorp.se