Finansiell kalender

2020

14 februari: bokslutskommuniké 2019
7 maj: delårsrapport januari – mars 2020
12 maj: årsredovisning 2019 (framskjuten från 16 april pga. coronakrisen)
4 juni: årsstämma (framskjuten från 7 maj pga. coronakrisen)
Augusti (datum TBA): delårsrapport januari – juni 2020
November (datum TBA): delårsrapport januari – september 2020

2021

Februari (datum TBA): bokslutskommuniké 2020