Pressmeddelanden

Uppdatering om godkännande för Simris Algs produkter inom EU

Svenska Simris Algs omega-3-produkter från odlade alger är unika och helt nya på marknaden, varför de faller under EU-förordningen om nya livsmedel. Det innebär att produkterna måste genomgå en omfattande byråkratisk granskningsprocess innan de får säljas till konsument inom EU. FSAI, Irlands motsvarighet till Livsmedelsverket som hanterar bolagets ansökan lämnade i vintras en indikativ tidplan för godkännande under sommaren 2017. FSAI har nu meddelat att man beräknar lämna sitt utlåtande till EU-kommissionen senast under juli månad. Anledning till att processen dragit ut på tiden är en ny förordning som träder i kraft från 2018, varför mängden ansökningar ökat betydligt under det senaste halvåret.

Förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel (Novel Foods) gäller livsmedel och livsmedelsingredienser som inte konsumerats i någon större utsträckning inom EU före den 15 maj 1997. Innan de får säljas inom EU måste de förhandsgranskas och godkännas av ansvarig myndighet i någon av medlemsstaterna, som sedan lämnar sitt utlåtande till EU-kommissionen. Simris Alg lämnade in sin ursprungliga ansökan om godkännande till svenska Livsmedelsverket redan 2014. Ansökan flyttades senare över till Irlands motsvarighet, FSAI, som tillsammans med Storbritanniens myndighet FSA hanterar de flesta ansökningar under Novel Foods-förordningen.

När FSAI slutfört sin granskning lämnas ett formellt utlåtande till EU-kommissionen. Därefter har övriga medlemsländer 60 dagar på sig att inkomma med eventuella frågor eller invändningar mot utlåtandet. Efter denna period kan FSAI lämna ett formellt godkännande, som då gäller inom samtliga EU:s medlemsländer inklusive Sverige.

Söktrycket har varit ovanligt högt under det senaste halvåret på grund av en ny förordning som träder i kraft från 2018, varför processen för godkännande dragit ut på tiden jämfört med den ursprungliga tidsplanen. FSAI räknar dock med att kunna lämna sitt utlåtande till EU-kommissionen senast i slutet av juli. Det innebär att bolagets omega-3-produkter kan få godkännande för försäljning inom EU i slutet av september.

”Det är förstås otroligt frustrerande både för oss och våra kunder att den här processen tar så lång tid,” kommenterar bolagets grundare och styrelseordförande Fredrika Gullfot. ”Samtidigt är varje litet steg framåt en god nyhet, och vi upplever att FSAI gör ett jättebra jobb. Nu har vi fått tydligare tidsramar att förhålla oss till, vilket är bra.”

Simris Alg förbereder för närvarande lanseringen av Simris® Algae Omega-3 på den svenska marknaden och inom EU, vilket nu alltså beräknas kunna ske i slutet av september. Parallellt pågår bearbetning av utvalda målmarknader i främst Asien, där omega-3 från alger redan får säljas.  

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens