Pressmeddelanden

Simris säkrar upp till 60 miljoner kronor i finansiering från L'Officiel Fund

Svenska Simris Alg har tecknat ett avtal med New York-baserade L'Officiel Fund för att finansiera bolagets tillväxt och expansion i USA. L'Officiel Fund förbinder sig att investera upp till 60 miljoner kronor under en treårsperiod i form av en s.k. share subscription facility, där bolaget kan emittera nya aktier till L'Officiel Fund i utbyte mot kontanta medel. L'Officiel Fund erhåller också 2,45 miljoner teckningsoptioner som del av avtalet, som kan lösas in för 14 kr per aktie och därmed ge ytterligare 34,3 miljoner kronor i finansiering.

En tredjedel av finansieringen kommer användas för marknadsföring med L'Officiel, det ikoniska franska modemagasinet och globala digitala plattformen, som nyligen lanserade sin USA-utgåva i både tryck och digitalt. L'Officiel Fund lanserades i december 2017 i samarbete med Global Emerging Markets (GEM) Group, med uttalat syfte att stötta globala och nya lyxvarumärken med kapital och marknadsföring.

"Det här partnerskapet är verkligen helrätt för oss och vår USA-satsning", säger Simris grundare och VD Fredrika Gullfot.

"Vi riktar oss explicit till den nya wellness-kategori som just nu växer fram i skärningspunkten mellan skönhet, mode och livsstil, och vi är supertaggade att få jobba med L'Officiel. Och finansieringen gör att vi kan genomföra våra planer med full fart, precis som vi hade hoppats på."

Managing Director för L'Officiel Fund Anthony Romano tillägger, "L'Officiel Fund är mycket glada över att välkomna Simris till vår investeringsportfölj. Den här transaktionen förstärker vårt åtagande ytterligare att ge nya varumärken möjligheten att maximera sin tillväxtpotential, samtidigt som vi introducerar vår L'Officiel-community till unika och nyupptäckta produkter, tjänster och upplevelser."

Finansieringsavtalet innebär att Simris kan emittera nya aktier till L'Officiel Fund i utbyte mot kontanta medel, efter avrop från bolagets sida. Aktierna kommer emitteras till 90% av den genomsnittliga slutkursen under 15 handelsdagar närmast föregående avropet. Antalet aktier som kan emitteras vid varje avrop är baserat på den genomsnittliga handelsvolymen under prissättningsperioden på 15 dagar. L'Officiel Fund förbinder sig att teckna aktier för upp till 60 miljoner kronor under en treårsperiod enligt dessa villkor. L'Officiel Fund erhåller också 2,45 miljoner teckningsoptioner av bolaget, som kan lösas in till samma antal aktier under en treårsperiod till en teckningskurs på 14 kronor per aktie. För att emittera teckningsoptionerna och genomföra aktieemissioner före nästa årsstämma den 8 maj 2018 kommer Simris styrelse att använda sitt bemyndigande från föregående årsstämma att emittera aktier och teckningsoptioner motsvarande upp till 30 procent av bolagets aktier. Styrelsens motivering för att utnyttja bemyndigandet är att partnerskapet med L'Officiel Fund är idealiskt vad gäller bolagets marknadsambitioner, och innebär att Simris kan erhålla betydande finansiering enligt behov.

Ladda ned

Release

Event

  • 11 maj 2017: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen
  • 8 maj 2018: Årsstämma i Hammenhög med visning av algfarmen

Video

Simris Alg – Vd kommenterar kvartalet som gått Q3-2017

 

Simris Alg träder in på den europeiska marknaden Q2-2017

 

170222 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg bokslutskommuniké 2016

 

161111 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q3-2016

 

160824 FinwireTV: #Sitdown Simris Alg Q2-2016

 

160422 EFN: intervju i samband med första handelsdag

 

160324 FinwireTV: #HemmaHos Simris Alg

Analyser

160408 SvD Börspuls Peter Benson/Daniel Hniopek
Algerna blomstrar om Simris visar ny kärnkompetens