Årsredovisningar

Bokslutskommunikéer

Delårsrapporter

Prospekt och informationsmemorandum

Aktuell nyemission:
Prospekt företrädesemission Simris Alg (2020)

Tidigare nyemissioner:
Prospekt företrädesemission Simris Alg  (2019)
Informationsmemorandum företrädesemission Simris Alg (2018)
Prospekt nyemission Simris Alg (2016)