Årsredovisningar

Bokslutskommunikéer

Delårsrapporter

Prospekt

Prospekt företrädesemission Simris Alg  (2019)

Prospekt nyemission Simris Alg (2016)