Årsredovisningar

Delårsrapporter

Prospekt

Vid årsstämman i Simris Alg AB (publ) den 16 mars 2016 beslutades att genomföra en nyemission och ansöka om listning av bolagets aktie på Nasdaq First North (numera Nasdaq First North Growth Market). Prospektet offentliggjordes den 24 mars 2016. Erbjudandet till allmänheten avslutades 11 april 2016. Första handelsdag på Nasdaq First North var den 22 april 2016.

Prospekt nyemission Simris Alg