Skånska Miljöpriset till Simris Alg

Simris Algs VD Fredrika Gullfot fick idag ta emot Region Skånes Miljöpris av ordföranden i Regionala Tillväxtnämnden, Pontus Lindberg. Prisceremonin hölls på biogaståget Amanda, världens första biogasdrivna tåg. På plats var även Maria Wetterstrand som dagens moderator. Motiveringen löd:

Fredrika Gullfot tilldelas Region Skånes miljöpris för att hon har skapat en ny näring i Skåne. I jakten på förnyelsebara energikällor och omställningen till hållbar livsmedelsproduktion grundade hon Simris Alg AB som är ett innovativt företag som bland annat odlar mikroalger för att tillverka hälsokost. Simris Alg AB driver också projekt med bland annat mikroalger som alternativa bränslen. Fredrikas skapelse kan komma att minska koldioxidutsläppen i Skåne och bidra till ett fossilbränslefritt Skåne.

Vi är mycket stolta över utmärkelsen och prispengarna kommer väl till pass i uppbyggnaden av vårt personalgym. Hälsa och miljö hänger ihop!

Region Skånes pressmeddelande går att läsa här.